Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
legislativa:strategicky-ramec-rozvoje [2017/06/06 18:42]
Drahomír Chocholatý vytvořeno
legislativa:strategicky-ramec-rozvoje [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 4: Řádek 4:
 Dokument vznikl jako reakce na nedokončenou realizaci Koncepce veřejné správy z roku 1999 a měl by se stát koncepčním dokumentem, který by stanovil směr jejího rozvoje na další období. Účelem dokumentu je zejména zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období 2014 – 2020 a zajistit plnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také ESIF). Oblasti otevřených dat se věnuje zejména strategický cíl 3. Dokument vznikl jako reakce na nedokončenou realizaci Koncepce veřejné správy z roku 1999 a měl by se stát koncepčním dokumentem, který by stanovil směr jejího rozvoje na další období. Účelem dokumentu je zejména zajistit kontinuitu a realizaci dalších potřebných kroků v oblasti rozvoje veřejné správy, nastavit další směřování rozvoje a investic do vybraných oblastí veřejné správy v programovém období 2014 – 2020 a zajistit plnění předběžných podmínek stanovených Evropskou komisí jako podmínky pro umožnění čerpání Evropských strukturálních a investičních fondů (dále také ESIF). Oblasti otevřených dat se věnuje zejména strategický cíl 3.
  
-Strategický cíl 3: Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu+**Strategický cíl 3:** Zvýšení dostupnosti a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím nástrojů eGovernmentu
  
-Specifický cíl – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu a realizace následujících opatření a aktivit:+**Specifický cíl** – Dobudování funkčního rámce eGovernmentu a realizace následujících opatření a aktivit:
  
-dobudování architektury eGovernmentu, +  * dobudování architektury eGovernmentu, 
-koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT, +  koncepční zajištění fungování eGovernmentu a realizace projektů ICT, 
-tvorba koncepčně-strategického materiálu – Strategie řízení investic do ICT, +  tvorba koncepčně-strategického materiálu – Strategie řízení investic do ICT, 
-prosazování principu open data, +  prosazování principu open data, 
-rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend i na principu “open data“, +  rozšíření, propojení a konsolidace datového fondu veřejné správy a jeho efektivní a bezpečné využívání dle jednotlivých agend i na principu “open data“, 
-dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti, +  dobudování informačních a komunikačních systémů veřejné správy a realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti, 
-podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury ICT, +  podpora vzniku a vybavení orgánů veřejné moci pro ochranu infrastruktury ICT, 
-novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu.+  novelizace relevantní legislativy vztahující se k eGovernmentu. 
 +[[http://www.mvcr.cz/soubor/strategicky-ramec-rozvoje-verejne-spravy-v-cr-pro-obdobi-2014-2020.aspx|Odkaz na dokument]]
  • legislativa/strategicky-ramec-rozvoje.1496767339.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)