nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat [2021/03/31 19:06]
Jakub Klímek odstraněno
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Národní katalog otevřených dat (NKOD) ====== 
- 
-Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (dále „NKOD“) (https://data.gov.cz) je centrálním katalogem otevřených dat v ČR. 
-NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat, která jsou uložena na webu příslušného Poskytovatele dat. 
- 
-Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR umožňuje katalogizaci následujícími způsoby: 
-   * vyplnění formuláře a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek, 
-   * automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM (po předchozí registraci lokálního katalogu v NKOD). Registrace se opět provádí vyplněním a odesláním formuláře s registrací lokálního katalogu přes Informační systém datových schránek.