Národní katalog otevřených dat (NKOD)

Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (dále „NKOD“) (https://data.gov.cz) je centrálním katalogem otevřených dat v ČR. NKOD je dostupný prostřednictvím Portálu veřejné správy ČR (dále „PVS“) v záložce „Otevřená data“. NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat. Data ke stažení mohou být uložena na webu příslušného Poskytovatele dat nebo přímo na v NKOD.

Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR umožňuje katalogizaci následujícími způsoby:

  • vyplnění formuláře na PVS a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek, součástí katalogizačního záznamu mohou být i vlastní otevřená data, která pak budou přístupná prostřednictvím NKOD,
  • automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM (po předchozí registraci lokálního katalogu v NKOD). Registrace se opět provádí vyplněním a odesláním formuláře s registrací lokálního katalogu přes Informační systém datových schránek.

Současně je možné zrychlit vyplňování formuláře s metadaty pro NKOD tím, že zvolíte u konkrétní datové sady publikované jinou organizací operaci „Mám podobná data a chci je také zaregistrovat do NKOD“. Pak je možné využít již předvyplněná metadata a doplnit pouze své specifické údaje a přiložit vlastní odkaz na otevřená data nebo případně přímo soubory s otevřenými daty.

NKOD se skládá ze 2 rejstříků:

  • Datové sady - zobrazení a vyhledávání všech katalogizačních záznamů o datových sadách zveřejněných jednotlivými OVM. Tento rejstřík je viditelný pro všechny skupiny uživatelů PVS.
  • Rejstřík datových zdrojů - jediné místo pro vkládání, editaci a rušení katalogizačních záznamů (příp. i souborů s otevřenými daty) a registrací lokálních katalogů v NKOD. Tento rejstřík je dostupný pouze v záložce PVS „Služby pro orgány veřejné moci“. Národní katalog otevřených dat (NKOD)