Národní katalog otevřených dat (NKOD)

Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (dále „NKOD“) (https://data.gov.cz) je centrálním katalogem otevřených dat v ČR. NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat, která jsou uložena na webu příslušného Poskytovatele dat.

Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR umožňuje katalogizaci následujícími způsoby:

  • vyplnění formuláře a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek,
  • automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM (po předchozí registraci lokálního katalogu v NKOD). Registrace se opět provádí vyplněním a odesláním formuláře s registrací lokálního katalogu přes Informační systém datových schránek.