Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat [2017/08/08 14:39]
Jakub Klímek
nastroj:narodni-katalog-otevrenych-dat [2018/11/28 14:07]
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Národní katalog otevřených dat (NKOD) ====== ====== Národní katalog otevřených dat (NKOD) ======
  
-Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (dále „NKOD“) (https://​data.gov.cz) je centrálním katalogem otevřených dat v ČR. NKOD je dostupný prostřednictvím Portálu veřejné správy ČR (dále „PVS“) v záložce "​Otevřená data"​. ​NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat. Data ke stažení mohou být uložena na webu příslušného Poskytovatele dat nebo přímo na v NKOD.+Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR (dále „NKOD“) (https://​data.gov.cz) je centrálním katalogem otevřených dat v ČR. 
 +NKOD obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách zveřejněných jednotlivými subjekty veřejné správy ČR, včetně odkazů ke stažení dat, která jsou uložena na webu příslušného Poskytovatele dat.
  
 Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR umožňuje katalogizaci následujícími způsoby: Národní katalog otevřených dat veřejné správy ČR umožňuje katalogizaci následujícími způsoby:
-   * vyplnění formuláře ​na PVS a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek, součástí katalogizačního záznamu mohou být i vlastní otevřená data, která pak budou přístupná prostřednictvím NKOD,+   * vyplnění formuláře a jeho odeslání přes Informační systém datových schránek,
    * automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM (po předchozí registraci lokálního katalogu v NKOD). Registrace se opět provádí vyplněním a odesláním formuláře s registrací lokálního katalogu přes Informační systém datových schránek.    * automatické plnění metadaty z lokálních katalogů OVM (po předchozí registraci lokálního katalogu v NKOD). Registrace se opět provádí vyplněním a odesláním formuláře s registrací lokálního katalogu přes Informační systém datových schránek.
-Současně je možné zrychlit vyplňování formuláře s metadaty pro NKOD tím, že zvolíte u konkrétní datové sady publikované jinou organizací operaci "Mám podobná data a chci je také zaregistrovat do NKOD". Pak je možné využít již předvyplněná metadata a doplnit pouze své specifické údaje a přiložit vlastní odkaz na otevřená data nebo případně přímo soubory s otevřenými daty.  
- 
- 
-NKOD se skládá ze 2 rejstříků:​ 
-   * **Datové sady** - zobrazení a vyhledávání všech katalogizačních záznamů o datových sadách zveřejněných jednotlivými OVM. Tento rejstřík je viditelný pro všechny skupiny uživatelů PVS. 
-   * **Rejstřík datových zdrojů** - jediné místo pro vkládání,​ editaci a rušení katalogizačních záznamů (příp. i souborů s otevřenými daty) a registrací lokálních katalogů v NKOD. Tento rejstřík je dostupný pouze v záložce PVS „Služby pro orgány veřejné moci“. {{http://​portal.gov.cz/​portal/​ovm/​rejstriky/​data/​97898/​|Národní katalog otevřených dat (NKOD)}}