Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze Obě strany příští revize
standardy:csv:čárky-v-číslech [2017/09/04 00:00]
standardy:csv:čárky-v-číslech [2017/09/04 14:42]
Jakub Klímek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Desetinná čísla oddělená čárkou ======
 +Formát CSV je určen pro strojové zpracování,​ nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk.
 +Pro čísla, stejně jako pro datumy a časy se v CSV používá syntaxe pro [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​built-in-datatypes|jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema]]. ​
 +Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.
 +
 +Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá jako oddělovač desetinných míst čárku ''​3,​14'',​ zatímco standardní oddělovač desetinných míst je tečka ''​3.14''​.
 +
 +===== Symptomy =====
 +Tabulkový editor nedokáže s čísly s desetinnými místy oddělenými čárkou pracovat jako s čísly a vidí je jako text.
 +
 +===== Řešení =====
 +Je třeba zajistit použití tečky jakožto oddělovače desetinných čísel. ​
 +Pro desetinná čísla s pevnou desetinnou čárkou se používá [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​decimal|syntaxe pro datový typ ''​xsd:​decimal]],​ tedy např. ''​3.14'',​ záporná začínají mínusem , např. ''​-3.14''​.
 +Pro desetinná čísla s plovoucí desetinnou čárkou se používá [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​double|syntaxe pro datový typ ''​xsd:​double]],​ tedy např. ''​12.78e-2''​.
 +