Desetinná čísla oddělená čárkou

Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk. Pro čísla, stejně jako pro datumy a časy se v CSV používá syntaxe pro jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema. Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.

Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá jako oddělovač desetinných míst čárku 3,14, zatímco standardní oddělovač desetinných míst je tečka 3.14.

Tabulkový editor nedokáže s čísly s desetinnými místy oddělenými čárkou pracovat jako s čísly a vidí je jako text.

Je třeba zajistit použití tečky jakožto oddělovače desetinných čísel. Pro desetinná čísla s pevnou desetinnou čárkou se používá syntaxe pro datový typ xsd:decimal, tedy např. 3.14, záporná začínají mínusem , např. -3.14. Pro desetinná čísla s plovoucí desetinnou čárkou se používá syntaxe pro datový typ xsd:double, tedy např. 12.78e-2.

  • standardy/csv/čárky-v-číslech.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1