Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:csv:čárky-v-číslech [2017/09/04 14:42]
Jakub Klímek vytvořeno
standardy:csv:čárky-v-číslech [2017/09/04 14:43]
Jakub Klímek [Řešení]
Řádek 11: Řádek 11:
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====
 Je třeba zajistit použití tečky jakožto oddělovače desetinných čísel. ​ Je třeba zajistit použití tečky jakožto oddělovače desetinných čísel. ​
-Pro desetinná čísla s pevnou desetinnou čárkou se používá [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​decimal|syntaxe pro datový typ ''​xsd:​decimal]],​ tedy např. ''​3.14'',​ záporná začínají mínusem , např. ''​-3.14''​. +Pro desetinná čísla s pevnou desetinnou čárkou se používá [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​decimal|syntaxe pro datový typ xsd:​decimal]],​ tedy např. ''​3.14'',​ záporná začínají mínusem , např. ''​-3.14''​. 
-Pro desetinná čísla s plovoucí desetinnou čárkou se používá [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​double|syntaxe pro datový typ ''​xsd:​double]],​ tedy např. ''​12.78e-2''​.+Pro desetinná čísla s plovoucí desetinnou čárkou se používá [[https://​www.w3.org/​TR/​xmlschema-2/#​double|syntaxe pro datový typ xsd:​double]],​ tedy např. ''​12.78e-2''​.