Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:csv:implicitní-číselníky [2018/11/14 14:52] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Implicitní číselníky ======
 +Soubor obsahuje v některých sloupcích hodnoty z nějakého číselníku.
 +Příkladem mohou být sloupce "Druh zřizovatele"​ či "Druh sociální služby",​ tedy sloupce, kde možné hodnoty jsou dány nějakým výčtem.
 +Jedná se tedy o implicitní číselník - nikde není publikován samostatně a existuje jen jako množina hodnot použitých uvnitř jiné datové sady.
 +Zde je třeba zvážit, zda tento číselník nepublikovat jako samostatnou datovou sadu.
 +Pro uživatele totiž bývá zajímavé vědět, odkud se tyto hodnoty berou, jak často jsou aktualizovány,​ ale hlavně jaké všechny hodnoty se v této položce mohou vyskytovat.
 +Mohou totiž existovat hodnoty, které v daném místě mohou být použity, ale v aktuálních datech se nevyskytují.
 +Uživatel se tedy o nich nedozví, a až se v datech objeví, nebude je umět správně zpracovat.
 +Pokud je navíc tento implicitní číselník použit ve více datových sadách, jde o další argument pro to ho publikovat jako samostatnou datovou sadu.
 +===== Řešení =====
 +Publikovat číselník jako samostatnou datovou sadu s řádnou dokumentací a metadaty.
 +V dokumentaci původní sady by měl být na tuto novou číselníkovou datovou sadu odkaz.