standardy:csv:implicitní-číselníky

Implicitní číselníky

Soubor obsahuje v některých sloupcích hodnoty z nějakého číselníku. Příkladem mohou být sloupce „Druh zřizovatele“ či „Druh sociální služby“, tedy sloupce, kde možné hodnoty jsou dány nějakým výčtem. Jedná se tedy o implicitní číselník - nikde není publikován samostatně a existuje jen jako množina hodnot použitých uvnitř jiné datové sady. Zde je třeba zvážit, zda tento číselník nepublikovat jako samostatnou datovou sadu. Pro uživatele totiž bývá zajímavé vědět, odkud se tyto hodnoty berou, jak často jsou aktualizovány, ale hlavně jaké všechny hodnoty se v této položce mohou vyskytovat. Mohou totiž existovat hodnoty, které v daném místě mohou být použity, ale v aktuálních datech se nevyskytují. Uživatel se tedy o nich nedozví, a až se v datech objeví, nebude je umět správně zpracovat. Pokud je navíc tento implicitní číselník použit ve více datových sadách, jde o další argument pro to ho publikovat jako samostatnou datovou sadu.

Publikovat číselník jako samostatnou datovou sadu s řádnou dokumentací a metadaty. V dokumentaci původní sady by měl být na tuto novou číselníkovou datovou sadu odkaz.

  • standardy/csv/implicitní-číselníky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1