Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:csv:jednotky [2020/03/20 09:30]
Jakub Klímek [Jednotky jakou součást číselné hodnoty]
standardy:csv:jednotky [2020/06/03 09:37]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Jednotky jakou součást číselné hodnoty ====== 
-Hodnoty různých měření mají zpravidla své jednotky, například kilogramy, metry, roky, koruny apod. 
-Pokud s takovými hodnotami chceme pracovat (sčítat, počítat průměry, apod.), potřebujeme je reprezentovat jako čísla. 
-Pokud tedy poskytovatel dat zahrne textovou reprezentaci jednotek přímo do hodnoty v buňce, vznikne problém, jelikož datový typ takové hodnoty číslo není. 
-<code csv> 
-"Městský obvod",Kategorie,"Počet úseků","Celková délka","Celková plocha" 
-"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,"11025.31 m","154053.81 m2" 
-"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,"3410.55 m","25752.86 m2" 
-"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,"7095.54 m","89117.28 m2" 
-</code> 
- 
-Správně by tedy tento kus dat vypadal buďto takto: 
-<code csv> 
-"Městský obvod",Kategorie,"Počet úseků","Celková délka v m","Celková plocha v m2" 
-"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,11025.31,154053.81 
-"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,3410.55,25752.86 
-"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,7095.54,89117.28 
-</code> 
- 
-Nebo, ještě lépe, takto 
-<code csv> 
-městský_obvod,kategorie,počet_úseků,celková_délka_hodnota,celková_délka_jednotka,celková_plocha_hodnota,celková_plocha_jednotka 
-"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,11025.31,MTR,154053.81,MTK 
-"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,3410.55,MTR,25752.86,MTK 
-"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,7095.54,MTR,89117.28,MTK 
-</code> 
- 
-Jednotky měření tedy mohou být například součástí názvu sloupce, nebo popisku sloupce ve [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|schématu]]. 
- 
-===== Otevřená formální norma pro částky a množství ===== 
-Pro reprezentaci částek a množství existuje [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/|Otevřená formální norma Základní datové typy]]. 
-Pro nejrůznější jednotky existuje jejich [[http://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec20/rec20_Rev9e_2014.xls|standardní zápis dle UN/CEFACT Common Codes]] a pro měny existuje [[https://publications.europa.eu/cs/web/eu-vocabularies/at-concept-scheme/-/resource/authority/currency/?target=Browse&|Evropský číselník měn]]. Je třeba je používat. 
- 
  
  • standardy/csv/jednotky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)