Jednotky jakou součást číselné hodnoty

Hodnoty různých měření mají zpravidla své jednotky, například kilogramy, metry, roky, koruny apod. Pokud s takovými hodnotami chceme pracovat (sčítat, počítat průměry, apod.), potřebujeme je reprezentovat jako čísla. Pokud tedy poskytovatel dat zahrne textovou reprezentaci jednotek přímo do hodnoty v buňce, vznikne problém, jelikož datový typ takové hodnoty číslo není.

"Městský obvod",Kategorie,"Počet úseků","Celková délka","Celková plocha"
"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,"11025.31 m","154053.81 m2"
"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,"3410.55 m","25752.86 m2"
"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,"7095.54 m","89117.28 m2"

Správně by tedy tento kus dat vypadal buďto takto:

"Městský obvod",Kategorie,"Počet úseků","Celková délka v m","Celková plocha v m2"
"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,11025.31,154053.81
"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,3410.55,25752.86
"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,7095.54,89117.28

Nebo, ještě lépe, s využitím standardní reprezentace jednotek (m = MTR, m2 = MTK), takto:

městský_obvod,kategorie,počet_úseků,celková_délka_hodnota,celková_délka_jednotka,celková_plocha_hodnota,celková_plocha_jednotka
"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,11025.31,MTR,154053.81,MTK
"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,3410.55,MTR,25752.86,MTK
"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,7095.54,MTR,89117.28,MTK

Jednotky měření tedy mohou být například součástí názvu sloupce, nebo popisku sloupce ve schématu.

Pro reprezentaci částek a množství existuje Otevřená formální norma Základní datové typy. Pro nejrůznější jednotky existuje jejich standardní zápis dle UN/CEFACT Common Codes a pro měny existuje Evropský číselník měn. Je třeba je používat.

  • standardy/csv/jednotky.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1