Jednotky jakou součást číselné hodnoty

Hodnoty různých měření mají zpravidla své jednotky, například kilogramy, metry, roky, koruny apod. Pokud s takovými hodnotami chceme pracovat (sčítat, počítat průměry, apod.), potřebujeme je reprezentovat jako čísla. Pokud tedy poskytovatel dat zahrne textovou reprezentaci jednotek přímo do hodnoty v buňce, vznikne problém, jelikož datový typ takové hodnoty číslo není.

"Městský obvod",Kategorie,"Počet úseků","Celková délka","Celková plocha"
"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,"11025.31 m","154053.81 m2"
"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,"3410.55 m","25752.86 m2"
"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,"7095.54 m","89117.28 m2"

Správně by tedy tento kus dat vypadal takto:

"Městský obvod",Kategorie,"Počet úseků","Celková délka v m","Celková plocha v m2"
"PLZEŇ 1","Silnice I. třídy",49,11025.31,154053.81
"PLZEŇ 1","Silnice II. třídy",17,3410.55,25752.86
"PLZEŇ 1","Silnice III. třídy",16,7095.54,89117.28

Jednotky měření tedy mohou být například součástí názvu sloupce, nebo popisku sloupce ve schématu.