Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:csv:null [2018/11/14 14:16]
standardy:csv:null [2018/11/14 14:16] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Hodnoty null ======
 +Ve formátu CSV se prázndná hodnota reprezentuje opravdu jako prázdná.
 +Zástupné řetězce jako například ''​null''​ jsou chybné - budou interpretovány jako jedna z hodnot.
 +<code csv>
 +Bez zřizovatele,​z.ú. - Zapsaný ústav,​62695487,​null,​495 401 565,​null,"​Sadová 2107,28802 Nymburk",​null,​null,​
 +</​code>​
 +
 +===== Řešení =====
 +Prázdné hodnoty nechte jako prázdné, tedy:
 +<code csv>
 +Bez zřizovatele,​z.ú. - Zapsaný ústav,​62695487,,​495 401 565,,"​Sadová 2107,28802 Nymburk",,,​
 +</​code>​