Hodnoty null

Ve formátu CSV se prázndná hodnota reprezentuje opravdu jako prázdná. Zástupné řetězce jako například null jsou chybné - budou interpretovány jako jedna z hodnot.

Bez zřizovatele,z.ú. - Zapsaný ústav,62695487,null,495 401 565,null,"Sadová 2107,28802 Nymburk",null,null,

Prázdné hodnoty nechte jako prázdné, tedy:

Bez zřizovatele,z.ú. - Zapsaný ústav,62695487,,495 401 565,,"Sadová 2107,28802 Nymburk",,,