standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce [2020/11/06 16:50] (aktuální)
Jakub Klímek [Prázdné řádky či sloupce]
Řádek 4: Řádek 4:
 Je totiž třeba nejprve zjišťovat, proč tam mezery jsou, co znamenají, zda například neoddělují součty a podobně, a pak je třeba data upravit předtím, než je možné s nimi pracovat. Je totiž třeba nejprve zjišťovat, proč tam mezery jsou, co znamenají, zda například neoddělují součty a podobně, a pak je třeba data upravit předtím, než je možné s nimi pracovat.
  
 +Příklad: strojově nečitelné CSV - špatný oddělovač (středník), prázdné řádky, formátování pro tisk
 +<code csv>
 +;;;;;;;;;;;;
 +Back to TOC;;;;;;;;;;;;
 +r2 : R2. Máte v Brně trvalé bydliště (hlášené na úřadě)?;;;;;;;;;;;;
 + ;%;počet;;;;;;;;;;
 +Ano;89,1%;1385;;;;;;;;;;
 +Ne;10,9%;169;;;;;;;;;;
 +CELKEM;100,0%;1554;;;;;;;;;;
 +"Total sample; Weight: Weight; base n = 1554";;;;;;;;;;;;
 +;;;;;;;;;;;;
 +Back to TOC;;;;;;;;;;;;
 +r3 : R3. Jak dlouho bydlíte v Brně? ;;;;;;;;;;;;
 + ;%;počet;;;;;;;;;;
 +</code>
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====
 Data do CSV je třeba převádět tak, aby vznikla tabulka bez děr, snadno zpracovatelná, tak, aby každý řádek obsahoval kompletní informaci o reprezentované entitě či záznamu. Data do CSV je třeba převádět tak, aby vznikla tabulka bez děr, snadno zpracovatelná, tak, aby každý řádek obsahoval kompletní informaci o reprezentované entitě či záznamu.
  • standardy/csv/prázdné-řádky-či-sloupce.txt
  • Poslední úprava: 2020/11/06 16:50
  • autor: Jakub Klímek