standardy:csv:prázdné-řádky-či-sloupce

Prázdné řádky či sloupce

Prázdné řádky či sloupce vznikají nejčastěji převodem formátované tabulky z tabulkového editoru (sloučené buňky, vzorce) přímo do formátu CSV. Takový obsah CSV sice může být syntakticky validní, ale znesnadňuje práci s reprezentovanými daty. Je totiž třeba nejprve zjišťovat, proč tam mezery jsou, co znamenají, zda například neoddělují součty a podobně, a pak je třeba data upravit předtím, než je možné s nimi pracovat.

Příklad: strojově nečitelné CSV - špatný oddělovač (středník), prázdné řádky, formátování pro tisk

;;;;;;;;;;;;
Back to TOC;;;;;;;;;;;;
r2 : R2. Máte v Brně trvalé bydliště (hlášené na úřadě)?;;;;;;;;;;;;
 ;%;počet;;;;;;;;;;
Ano;89,1%;1385;;;;;;;;;;
Ne;10,9%;169;;;;;;;;;;
CELKEM;100,0%;1554;;;;;;;;;;
"Total sample; Weight: Weight; base n = 1554";;;;;;;;;;;;
;;;;;;;;;;;;
Back to TOC;;;;;;;;;;;;
r3 : R3. Jak dlouho bydlíte v Brně? ;;;;;;;;;;;;
 ;%;počet;;;;;;;;;;

Data do CSV je třeba převádět tak, aby vznikla tabulka bez děr, snadno zpracovatelná, tak, aby každý řádek obsahoval kompletní informaci o reprezentované entitě či záznamu. Pokud je zdrojem tabulka formátovaná pro tisk či pro čtení lidmi, je třeba nejprve bez újmy na obsahu

  • Odstranit formátování
  • Odstranit sloučené buňky například duplikací jejich obsahu na všechny sloučené řádky či sloupce
  • Odstranit vzorce například materializací jejich hodnot
  • Odstranit prázdné řádky či sloupce před začátkem dat
  • standardy/csv/prázdné-řádky-či-sloupce.txt
  • Poslední úprava: 2020/11/06 16:50
  • autor: Jakub Klímek