Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:dulezite-pojmy [2018/04/24 13:13]
Jakub Klímek
standardy:dulezite-pojmy [2018/09/18 06:27] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 31: Řádek 31:
 ** Poskytovatel dat ** - Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu. ** Poskytovatel dat ** - Správce informačního systému veřejné správy nebo jiný povinný subjekt, který poskytuje otevřená data dle zvláštního právního předpisu.
  
-** Propojená data ** - Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách. Podrobněji viz samostatná stránka ​[[propojená-data:start|Propojená data]].+** Propojená data ** - Datové sady poskytované tak, že jejich údaje odkazují na související údaje v jiných datových sadách. Podrobněji viz [[https://​data.gov.cz/​otevřené-formální-normy/​propojená-data/|Otevřená formální norma pro Propojená data]].
  
 ** Publikační plán ** - Publikační plán je pravidělně aktualizovaný seznam datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány,​ jaký bude harmonogram otevírání,​ a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy institucí viz samostatná stránka [[vzor:​start|Vzorové publikační plány]]. ** Publikační plán ** - Publikační plán je pravidělně aktualizovaný seznam datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat, sestavovaný Koordinátorem otevírání dat. Stanovuje, jaké datové sady Poskytovatele dat budou publikovány,​ jaký bude harmonogram otevírání,​ a pro každou datovou sadu určuje podmínky užití datové sady. Vzorové publikační plány pro jednotlivé typy institucí viz samostatná stránka [[vzor:​start|Vzorové publikační plány]].