Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:dulezite-pojmy [2018/04/23 13:34]
Jakub Klímek
standardy:dulezite-pojmy [2018/04/24 13:13] (aktuální)
Jakub Klímek
Řádek 19: Řádek 19:
 ** Národní katalog otevřených dat ** - Centrální katalog otevřených dat provozovaný a spravovaný Ministerstvem vnitra ČR, který je dostupný způsobem umožňujícím vzdálený přístup a obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách a jejich distribucích. Podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] jsou zde otevřená data institucí veřejné správy katalogizována povinně. ** Národní katalog otevřených dat ** - Centrální katalog otevřených dat provozovaný a spravovaný Ministerstvem vnitra ČR, který je dostupný způsobem umožňujícím vzdálený přístup a obsahuje katalogizační záznamy o datových sadách a jejich distribucích. Podle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] jsou zde otevřená data institucí veřejné správy katalogizována povinně.
  
-** Otevřená data ** - Definice dle z.č. 106/1999 Sb. "... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat."+** Otevřená data ** - Definice dle [[https://​www.zakonyprolidi.cz/​cs/​1999-106#​p3-11|§ 3 odst11 zákona ​č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] ​"... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat."
  
 ** Otevřená datová sada ** - Datová sada s alespoň jednou distribucí v podobě souboru ke stažení v otevřeném a strojově čitelném formátu. ** Otevřená datová sada ** - Datová sada s alespoň jednou distribucí v podobě souboru ke stažení v otevřeném a strojově čitelném formátu.