Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

standardy:geo:chybějící-crs [2020/03/20 07:39] (aktuální)
Jakub Klímek vytvořeno
Řádek 1: Řádek 1:
 +===== Chybějící definice souřadnicového referenčního systému =====
  
 +Častou chybou je uvádění souřadnic bez uvedení použitého souřadnicového referenčního systému. Souřadnice jsou často udávány jako **x** a **y**, **lat** a **lon** nebo jako **GPS souřadnice**. Tato interpretace je nesprávná a matoucí. Důležité je uvádět se souřadnicemi i jejich souřadnicový referenční systém. Souřadnice,​ které jsou často chybně uváděny jako lat a lon nebo GPS souřadnice,​ tedy zeměpisná šířka a délka, jsou zpravidla v souřadnicovém systému WGS-84. Jeho zkratka v registru EPSG je 4326. 
 +
 +Mezi další nejčastěji používané souřadnicové referenční systémy patří Evropský terestrický referenční systém ETRS-89 s kódem 4258. Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK, ve kterém je veden například Katastr nemovitostí ČR, nebo Registr územní identifikace,​ adres a nemovitostí (RÚIAN), bývá v GIS nejčastěji používán ve formě s převrácenými osami X a Y jako takzvaný S-JTSK / Krovak East North  s EPSG kódem 5514.
 +
 +Uvedení použitého souřadnicového referenčního systému záleží i na použité reprezentaci prostorových objektů. Většina formátů (GML, GeoJSON...) má definici souřadnicového refernčního systému jako součást zápisu geometrie. Následuje příklad definice souřadnicového referečního systému v GML:
 +
 +    <​ad:​geometry>​
 +      <​gml:​Point gml:​id="​P.AD.22547665"​ srsName="​urn:​ogc:​def:​crs:​EPSG::​5514"​ srsDimension="​2">​
 +        <​gml:​pos>​-731037.56 -1053052.98</​gml:​pos>​
 +      </​gml:​Point>​
 +    </​ad:​geometry>​
 +
 +Jiné formáty reprezentaci souřadnicového refernčního systému tak snadno neumožǔjí. Pak je potřeba souřadnicový referenční systém uvést například jako další atributový slupec, jako v následujícím příkladu CSV: 
 +
 +    WKT_Geometry,​CRS
 +    "​LINESTRING(14.450325965881346 50.05789646795757,​ 14.450948238372803 50.05791713211645,​ 14.45121645927429 50.05803422884852)",​http://​www.opengis.net/​def/​crs/​EPSG/​0/​4258
 +    ​
 +V některých případech je možné zapsat souřadnicový referenční systém například v hlavičce souboru, ale je nutné si uvědomit, že v ideálním případě bude otevřených prostorových dat využito tak, aby data bylo možné zobrazit ve webových či desktopových aplikacích v mapě. Pokud nebude souřadnicový referenční systém definován, je možné, že se data vůbec nepodaří zobrazit nebo zpracovat.