standardy:geo:souřadnice-x-y

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:geo:souřadnice-x-y [2018/08/25 12:19]
Michal Med
standardy:geo:souřadnice-x-y [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 2: Řádek 2:
 Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. Chybné jsou i podobné reprezentace, jako například sloupec s názvem "x,y" a dvojice souřadnic jako jeho hodnota. Častou chybou při publikaci prostorových dat je reprezentace prostorové složky tzv. GPS souřadnicemi X a Y ve dvou atributových sloupcích. Tato praxe je špatná, protože nezachycuje geometrický objekt. Kromě toho neumožňuje poskytování složitějších geometrických objektů, jako jsou například shluky bodů, linie, lomené čáry nebo polygony. Chybné jsou i podobné reprezentace, jako například sloupec s názvem "x,y" a dvojice souřadnic jako jeho hodnota.
  
-Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[draft:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|části zabývající se publikací prostorových dat na stupni otevřenosti 3]].+Správnou praxí je poskytovat prostorovou složku formou geometrického objektu, ideálně za použití některého standardizovaného formátu pro reprezentaci geometrických objektů, například **Geography Mark-up Language (GML)** nebo **Well-Known Text (WKT)**. Poskytování geografické polohy jako geometrického objektu je podrobně popsáno v [[https://pod-test.mvcr.gov.cz/otevřené-formální-normy/prostorová-data/|Otevřené formální normě Prostorová data]].
  
 Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde: Pro ukázku uvádíme reprezentaci bodu jako geometrického objektu za použití obou výše zmíněných formátů i zde:
  • standardy/geo/souřadnice-x-y.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • (upraveno mimo DokuWiki)