standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2021/06/14 17:07]
Jakub Klímek [Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3]
standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3 [2021/11/23 07:43] (aktuální)
Jakub Klímek [Technické standardy vytváření datových schémat pro datové sady na stupni otevřenosti 3]
Řádek 7: Řádek 7:
   * V případě formátu CSV je nutno schéma vyjádřit dle webového standardu CSV on the Web (https://www.w3.org/TR/tabular-metadata/).   * V případě formátu CSV je nutno schéma vyjádřit dle webového standardu CSV on the Web (https://www.w3.org/TR/tabular-metadata/).
   * V případě formátu XML je nutno schéma vyjádřit v jazyku XML Schema (https://www.w3.org/XML/Schema).   * V případě formátu XML je nutno schéma vyjádřit v jazyku XML Schema (https://www.w3.org/XML/Schema).
-  * V případě formátu JSON je nutno schéma vyjádřit v jazyku JSON Schema (https://json-schema.org/).+  * V případě formátu JSON je nutno schéma vyjádřit v jazyku JSON Schema (https://json-schema.org/a validovat pomocí validátoru, napřhttps://tryjsonschematypes.appspot.com/#validate či https://www.jsonschemavalidator.net/
  
 Při návrhu datových schémat dodržujte následující pravidla: Při návrhu datových schémat dodržujte následující pravidla:
  
-  * Pro primitivní datové typy ([[datovy-typ:řetezec|řetězec]], [[datovy-typ:celé-císlo|celé číslo]], [[datovy-typ:datum|datum]], ...) používejte datové typy jazyka XML Schema (i v případě CSV a JSON souborů).+  * Pro primitivní datové typy používejte datové typy jazyka XML Schema (i v případě CSV a JSON souborů).
   * Schéma každé distribuce musí být volně dostupné ke stažení v síti WWW.   * Schéma každé distribuce musí být volně dostupné ke stažení v síti WWW.
   * Distribuce se stejnou strukturou mají společné schéma.   * Distribuce se stejnou strukturou mají společné schéma.
-  * Pokud je schéma částečně pokryto, tj. některé položky odpovídají významem, některým z již [[vzor:start|existujících standardů]] ve vzorových publikačních plánech, převezměte tyto položky. Nově definujte pouze ty položky, jejichž význam v žádném z existujících standardů pokryt není. 
  
 ===== Definice vlastního schématu pro data v CSV ===== ===== Definice vlastního schématu pro data v CSV =====
Řádek 71: Řádek 70:
 Jednotlivé položky v JSON deskriptoru mají následující význam: Jednotlivé položky v JSON deskriptoru mají následující význam:
  
-  * Položka ''@context'' musí obsahovat minimálně URL ''http://www.w3.org/ns/csvm'', v tomto případě obsahuje ještě specifikaci češtiny jakožto výchozího jazyka textových položek schématu.+  * Položka ''@context'' musí obsahovat minimálně URL ''http://www.w3.org/ns/csvw'', v tomto případě obsahuje ještě specifikaci češtiny jakožto výchozího jazyka textových položek schématu.
   * Položka ''url'' musí obsahovat (relativní či absolutní) URL popisovaného CSV souboru. Každý CSV soubor má tedy vlastní JSON deskriptor.   * Položka ''url'' musí obsahovat (relativní či absolutní) URL popisovaného CSV souboru. Každý CSV soubor má tedy vlastní JSON deskriptor.
   * Položka ''tableSchema'' musí obsahovat buďto URL jiného JSONu se samotným schématem, což je použitelné pro sdílení jednoho schématu více CSV soubory a jejich JSON deskriptory, nebo přímo schéma samotné.   * Položka ''tableSchema'' musí obsahovat buďto URL jiného JSONu se samotným schématem, což je použitelné pro sdílení jednoho schématu více CSV soubory a jejich JSON deskriptory, nebo přímo schéma samotné.
  • standardy/technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3.1623683268.txt.gz
  • Poslední úprava: 2021/06/14 17:07
  • autor: Jakub Klímek