Konference 2024 Jak na data ve veřejné správě

Bez dat nebude eGovernment nikdy funkční, a proto bude na konferenci řeč o všech formách sdílení dat, vytváření rozhodnutí postavených na datech, o praktickém využití dat ve veřejné správě i mimo ni. Pozornost bude věnovaná i nové strategii pro správu dat a připravovanému zákonu o správě dat. V úvodní části konference se budeme věnovat obecné rovině dat ve veřejné správě, jejich důležitosti pro správné fungování státu (data driven-policies), eGovernmentu a digitalizace. Dotkneme se také kapacit na úřadech a jak tuto problematiku řešit. V další časti pak např. budeme řešit podrobněji, jak data popisovat a uvedeme konkrétní příklady sdílení a využívání dat. Na konferenci budou taktéž workshopy mj. na vizualizaci dat, popisování dat nebo o vyhlášce o dlouhodobém řízení informačních systémů.

Podrobnější informace zveřejníme v průběhu května. Pokud jste se zaregistrovali k online účasti, dostanete e-mailem link pár dní předem. Registrace zde

 • 08:30 Začátek registrace
 • 09:00 ÚVOD
  • Zahájení konference a úvodní slovo
  • Jak vidíme data ve veřejné správě? - panelová diskuze
   • Martin Mesršmíd (ředitel Digitální a informační agentury)
   • Karel Trpkoš (náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí)
   • Petra Poulová (proděkanka Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové)
   • Ondřej Profant (náměstek místopředseda vlády pro digitalizaci)
   • moderuje Josef Šlerka (Univerzita Karlova)
  • Co se děje v datech ve veřejné správě / Radka Domanská (Digitální a informační agentura)
 • 10:30 Přestávka s občerstvením
 • 10:45 BLOK I
  • Datová žurnalistika - využití dat v investigaci / Jan Boček (Český rozhlas)
  • Jak pomohlo plnění INSPIRE s dalšími povinnostmi vč. HVD (high value data)? / Ivana Svatá (Český úřad zeměměřický a katastrální)
  • Data, metadata, rejstříky a číselníky - otevřená data ČSÚ / Martin Černý (Český statistický úřad)
  • Sdílenými daty k digitalizaci a digitalizací služeb k sdílení dat / Filip Vojáček (Úřad vlády)
 • 12:00 Oběd
 • 13:00 BLOK II
  • Kraje a práce s daty / Radmila Velnerová (Královehradecký kraj)
  • Katalogizace krajských dat / Tomáš Kejzlar (Datové centrum ústeckého kraje)
  • Zkušenosti se sdílením dat ve zdravotnictví / Martin Komenda (Ústav zdravotnických informací a statistiky)
  • Data management formou spolupráce veřejného a akademického sektoru / Dušan Chlapek, Jan Kučera (Vysoká škola ekonomická)
 • 14:15 BLOK III
  • Strategie pro správu dat / Libor Drlík (Digitální a informační agentura)
  • Chystaný zákon o správě dat a řízeném přístupu k datům: příležitosti a výzvy - panelová diskuze
   • Štěpán Jurajda (Cerge-Ei)
   • David Hemala (Digitální a informační agentura)
   • Petr Bouchal (Úřad vlády)
   • Martin Cach (Spolek pro ochranu osobních údajů)
   • moderuje Jakub Míšek (Masarykova univerzita)
 • 16:00 Ukončení konference

WORKSHOPY (trvání 60 min):

 • 11:00 Popis dat pro každého / Alice Binderová, Michal Maier (Digitální a informační agentura)
 • 13:00 Dlouhodobé řízení informačních systémů veřejné správy / Tomáš Šedivec (Digitální a informační agentura)
 • 14:15 Vizualizace dat / Martin Smetana, Václav Flaška a Kristýna Půlpán (Nejvyšší kontrolní úřad)

Program ještě průběžně doplňujeme. Máte dotaz? Kontaktujte nás prosím na otevrenadata@dia.gov.cz.

Ivan Bartoš je dlouholetým předsedou České pirátské strany, stál už u jejího vzniku v roce 2009. Od podzimu 2017 působí jako poslanec Parlamentu České republiky, tento mandát obhájil i v roce 2021. Od prosince 2021 působí ve funkci místopředsedy vlády Petra Fialy pro digitalizaci a jako ministr pro místní rozvoj ČR. Čtyři roky zastával ve Sněmovně pozici předsedy Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, vedle této oblasti se věnoval také například problematice digitalizace.

Martin Mesršmíd vystudoval informační management na pražské Vysoké škole ekonomické. Mezi roky 2005 a 2010 působil v Seznam.cz, kde měl jako manažer na starosti portál Sprace.cz, zaměřený na pracovní příležitosti. Od září 2010 do května 2013 pracoval v Economii, kde řídil oddělení zodpovědné za elektronickou distribuci obsahu. Od června 2013 pracoval zejména pro Avast, zhruba rok se věnoval vedení týmu zaměřeného na zkoumání dat, poté vystřídal několik pozic v divizi Jumpshot. Od 1.2. 2023 je ředitelem Digitální a informační agentury.

Petra Poulová je proděkankou pro rozvoj a zahraniční styky Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové. Působí na katedře informatiky a kvantitativních metod, je garantkou navazujícího magisterského studijního programu Datová věda. Dlouhodobě se věnuje výuce předmětů zaměřených na zpracování dat a databázové systémy. Podílela se na řadě projektů z oblasti zpracování dat a zlepšování business procesů.

Karel Trpkoš je vrchním ředitelem Sekce informačních technologií na Ministerstvu práce a sociálních věcí. V resortu působí od března 2022. Jeho práce se soustředí na klíčovou transformaci IT infrastruktury, aby lépe odpovídala potřebám ministerstva. S bohatými zkušenostmi získanými ve společnosti ČEZ Prodej, a. s., kde vedl úsek Digitální transformace, je nyní zodpovědný za modernizaci MPSV a Úřadu práce ČR. Jeho cílem je přetvořit tyto instituce v moderní a efektivní organizace, které poskytují občanům prvotřídní služby. Má mnohaleté zkušenosti z bankovního sektoru, energetiky nebo také s budováním moderního IT a jeho zakotvení v rámci organizace, dále pak s procesní, personální a digitální transformací.

Radka Domanská je vedoucí oddělení evidence a sdílení dat v Digitální a informační agentuře. Společně se svým týmem vytváří vizi a strategii v oblasti dat, poskytuje metodickou podpora úřadům v oblasti dat, koordinuje oblast otevřených dat a spravuje Portál o datech (data.gov.cz). Dále také participuje na přípravě zákona o správě dat a o řízeném přístupu k datům.

Jan Boček je datový novinář Českého rozhlasu, zaměřující se na zdraví a zdravotnictví. Spojení analýzy dat a žurnalistiky se věnuje od roku 2012. V roce 2022 získal novinářskou cenu za článek Příčiny úmrtí: od moru ke covidu. Novinařinu učí na Masarykově univerzitě.

Ivana Svatá pracuje na Českém úřadě zeměměřickém a katastrálním na pozici řízení projektů v odboru informatiky. Dlouhodobě se věnuje problematice prostorových a otevřených dat. Koordinuje implementaci směrnice INSPIRE a nařízení otevřených dat v rámci ČÚZK, je zapojena i do mezirezortních technických pracovních skupin INSPIRE, které pracují pod KOVIN. Intenzivně se věnuje problematice otevřených dat.

Martin Černý Po dokončení studia na Vysoké škole ekonomické v Praze v roce 1998 nastoupil na Český statistický úřad do oddělení internetu jako správce obsahu webové prezentace. V roce 2000 přestoupil do oddělení výstupních databází, kde se aktuálně podílí na zprovoznění nové prezentační databáze úřadu. V roce 2021 byl oficiálně jmenován koordinátorem otevírání dat ČSÚ. Je dlouholetým účastníkem mezinárodních konferencí v oblasti statistických výstupních databází, webových výstupů a vizualizací dat. Je autorem různých interaktivních grafů, databáze hromadných ubytovacích zařízeních, aplikací v rámci projektu Minisčítání a několika API rozhraní poskytujících klíčové statistické údaje. V oblasti otevřených dat se věnuje jak rozšiřování nabídky statistických dat a metadat pro uživatele, tak i technickým aspektům jejich zveřejňování.

Filip Vojáček Působí v kabinetu vicepremiéra Ivana Bartoše v týmu úředníků, který se věnuje digitalizaci státu ve všech jejích aspektech jak po projektové, tak analytické linii. Kabinet se zabývá také evropskou politikou v oblasti digitalizace, podílí se na vyjednávání legislativních a nelegislativních návrhů na půdě Rady EU a navazuje kontakty s mezinárodními partnery. Filip Vojáček působí na pozici analytika a spolupracuje na několika digitálních projektech, které usilují o zlepšení služeb státu pro občany. Momentálně se nejvíce zabývá tématikou elektronizace potvrzení o studiu, které bude mít využití u velké skupiny mladých lidí.

Radmila Velnerová je vedoucí Odboru analýz, podpory řízení a kontroly Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Zajišťuje koordinaci otevřených dat kraje, pořádání hackathonů k návrhům aplikací nad otevřenými daty pro studenty SŠ a VŠ, vede aktivity datového portálu kraje Data KHK. V rámci svých činností zajistila realizaci rozsáhlé datové platformy kraje. Nad ní řídí a koordinuje tvorbu datových reportů, dashboardů, zajišťuje vizualizaci dat v nástrojích BI s využitím AI. Se svým týmem sdílí dobrou praxi v oblasti otevřených dat, práce s datovými zdroji v datových skladech, datových portálů s dalšími subjekty veřejné správy na odborných konferencích a workshopech v ČR i v zahraničí. Zajišťuje spolupráci s Univerzitou Hradec Králové v oblasti výzkumu, kyberbezpečnosti a vytváření aplikací s AI.

Tomáš Kejzlar, rodák z Děčína, se pohybuje v oblasti IT přes 30 let. Ve své profesní kariéře prošel rolemi programátora, systémového administrátora nebo vedoucího městského IT. Vždy měl blízko k Open Source a později i otevřeným datům. Jako protiváhu ke své profesi se aktivně věnuje trailovému běhu na stále se prodlužující vzdálenosti.

Dušan Chlapek, pracuje jako proděkan pro rozvoj, transfer znalostí a spolupráci s praxí na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, na stejné fakultě působí na katedře informačních technologií, kde garantuje a vyučuje předměty zaměřené na řízení projektů, zpracování dat a databázové systémy. Ve své praxi se podílel na analýze, návrhu, výběru a implementaci informačních systémů pro organizace v soukromém sektoru i ve veřejné správě. Realizoval a vedl velkou řadu projektů zaměřených na analýzu, modelování a zlepšování business procesů. V posledních letech se zaměřuje na oblast otevřených a propojitelných dat (Linked Open Data) a problematiku Data Governance. Podílel se na návrhu architektury a spolupracoval na řešení projektu SLDB 2021 s Českým statistickým úřadem.

Martin Komenda získal magisterský a doktorský titul v oboru Aplikovaná informatika na Masarykově univerzitě. Jako vysokoškolský pedagog a výzkumný pracovník získal po čase vzdělání a zkušenosti v několika oblastech aplikované informatiky jako jsou lékařská informatika, technologiemi podporované učení, vytěžování dat/textů v medicínském vzdělávání, zpracování a vizualizace dat, vývoj webových aplikací, informační a zdravotní gramotnost, informační systémy ve zdravotnictví, otevřená data, vedení bakalářských a diplomových prací. Je vedoucím vývojového a výzkumného týmu na společném pracovišti Institutu biostatistiky a analýz Lékařské fakulty Masarykovy univerzity a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, koordinátorem otevřených dat ve zdravotnictví a členem Koordinační rady sítě MEFANET (vzdělávací síť všech českých a slovenských lékařských fakult). Podílel se také na řízení a řešení desítek projektů na národní i mezinárodní úrovni.

Libor Drlík je lídrem projektového týmu Digitální a informační agentury zaměřeného na rozvoj kvalitní správy dat a spoluautorem Strategie pro správu dat ve veřejné správě (2024 - 2030). Zároveň se zabývá enterprise architekturou úřadů a je součástí kompetenčního centra NAKIT pro podporu tvorby informačních koncepcí úřadů. Předchozí profesní zkušenosti v oblastech business analýzy a architektury, procesního řízení a business intelligence získal převážně v bankovním sektoru.

Štěpán Jurajda Po doktorátu na University of Pittsburgh a NSF post-docu na Princeton University se stal stálým kmenovým pracovníkem Národohospodářského ústavu AV ČR a CERGE UK; na obou pracovištích působil v letech 2009-2013 jako ředitel. Publikoval v prestižních časopisech jako PNAS, Demography, American Journal of Political Science, Journal of Labor Economics či Journal of Econometrics. Je držitelem zlaté pamětní medaile Univerzity Karlovy. Byl členem řídícího výboru Evropské asociace ekonomů práce, předsedou Oborové komise pro sociální a humanitní vědy GAČR, členem Národní ekonomické rady vlády, místopředsedou Rady pro výzkum, vývoj a inovace, předsedou Komise pro hodnocení výzkumných organizací a náměstkem ministryně pro vědu, výzkum a inovace. V současnosti je členem Rady vlády pro rovnost žen a mužů, Vědecké rady UK, Vědecké rady GAČR a členem Akademického sněmu AV ČR.

Martin Cach působí od roku 2017 v advokátní kanceláři KMVS, kde se intenzivně věnuje regulaci ochrany osobních údajů a kyberbezpečnosti a dalším oblastem práva informačních technologií se zaměřením na odvětví farmacie, zdravotnictví a reklamy. Martin je místopředsedou Spolku pro ochranu osobních údajů a členem výboru slovenského Spolku pre ochranu osobných údajov. Po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy působil několik let jako podnikový právník v odvětví elektronických komunikací.

Jakub Míšek je odborným asistentem na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Jeho hlavní oblastí zájmu je ochrana soukromí a osobních údajů. Zaměřuje se také na právní úpravu informací veřejného sektoru, otevřených dat a data governance obecně. Od roku 2019 je členem rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. V letech 2015-2023 působil na Ministerstvu vnitra ČR jako člen projektového týmu Otevřená data, od roku 2023 pak přešel na DIA. Jeho hlavními úkoly jsou otázky licencování otevřených dat, otevřená data a ochrana osobních údajů a spolupráce na tvorbě legislativních návrhů pro právní úpravu data governance v ČR.

Tomáš Šedivec pracuje na odboru Hlavního architekta eGovernmentu od poloviny roku 2015. Je zodpovědný za Národní architekturu eGovernmentu dostupnou na adrese https://archi.gov.cz, podílí se na definici pravidel, cílů, principů a zásad Informační koncepce ČR a z pozice tajemníka řídí a organizuje zasedání pracovní skupiny pro architekturu a řízení ICT pod Radou vlády pro informační společnost.

Alice Binderová se tématu popisu dat věnuje již od projektu KODI (Rozvoj datových politik v oblasti zlepšování kvality a interoperability dat veřejné správy), kde měla zásluhu na vytvoření a vývoji systému OntoGrapher pro konceptuální modelování. V současné době pracuje v oddělení evidence a sdílení dat Digitální a informační agentury, ve kterém koordinuje popis dat – přes metodiky, standardy i pomocí návrhu a implementace softwarových řešení.

Martin Smetana má bohaté zkušenosti v oblasti analýzy dat a jejich využití v praxi. Jeho profesní dráha začala na pozici datového analytika, následně vedl oddělení plánování a vyhodnocování kontrol na Nejvyšším kontrolním úřadě (NKÚ). V současné době působí na NKÚ jako ředitel odboru systémové podpory kontrolní činnosti. Tento odbor se zaměřuje na analytickou, metodickou a technickou podporu pro plánování, provádění a vyhodnocování kontrolní činnosti. Martin se také aktivně věnuje sdílení svých znalostí a zkušeností, a proto rád přednáší na různá témata jako je analýza dat, datové vizualizace a data storytelling.

mezi dalšími řečníky bude také

Jan Kučera, který pracuje jako odborný asistent na Katedře informačních technologií Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se zaměřuje zejména na databáze, otevřená data a řízení projektů.

 • edu/konference/2024.txt
 • Poslední úprava: 2024/05/24 12:42
 • autor: Lenka Kováčová