Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:vytvoreni-publikacniho-planu [2017/07/17 14:28]
Petr Škoda Úprava SVG
standardy:vytvoreni-publikacniho-planu [2017/07/21 00:00] (aktuální)
Řádek 13: Řádek 13:
 <​html>​ <​html>​
 <div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: center;">​ <div style="​overflow:​ auto; width: 100%; text-align: center;">​
-<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?><​svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ ont-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0"​ image-rendering="​auto"​ viewBox="​0 0 662 644" width="​860" height="​837">+<?xml version="​1.0"​ encoding="​UTF-8"?><​svg xmlns="​http://​www.w3.org/​2000/​svg"​ xmlns:​xlink="​http://​www.w3.org/​1999/​xlink"​ fill-opacity="​1"​ color-rendering="​auto"​ color-interpolation="​auto"​ text-rendering="​auto"​ stroke="​black"​ stroke-linecap="​square"​ stroke-miterlimit="​10"​ shape-rendering="​auto"​ stroke-opacity="​1"​ fill="​black"​ stroke-dasharray="​none"​ font-weight="​normal"​ stroke-width="​1"​ ont-family="'​Dialog'"​ font-style="​normal"​ stroke-linejoin="​miter"​ font-size="​12px"​ stroke-dashoffset="​0"​ image-rendering="​auto"​ viewBox="​0 0 662 644" width="​728" height="​708">
   <​!--Generated by ySVG 2.5-->   <​!--Generated by ySVG 2.5-->
   <defs id="​genericDefs"/>​   <defs id="​genericDefs"/>​