Vytvoření publikačního plánu

Před samotnou publikací prvních datových sad v otevřené podobě je vhodné nejprve definovat postup otevírání dat a role, které se jej účastní, včetně jejich obsazení. Poté je nutno provést analýzu toho, jaké datové sady budou zveřejněny v otevřené podobě. Výsledkem analýzy by měl být publikační plán. Publikační plán je seznamem datových sad plánovaných k publikaci v podobě otevřených dat.

Jednotlivé činnosti jsou zachyceny v následujícím diagramu. Po kliknutí na činnost se dostanete na detailní popis její doporučované náplně. Jednotlivé plavecké dráhy odpovídají rolím, které by se měly procesu otevírání dat účastnit. Po kliknutí na roli se dostanete na její popis.

Legenda:

  • Obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost.
  • Obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost.
  • Šipky značí návaznost mezi činnostmi.