Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Následující verze
Předchozí verze
standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu [2017/04/12 13:09]
Jakub Klímek
standardy:zprovozneni-lokalniho-katalogu [2020/06/03 09:37] (aktuální)
Řádek 6: Řádek 6:
 <html> <html>
 <div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;"> <div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;">
-<svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" width="455" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" height="505" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto">+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" font-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto" viewBox="0 0 471 505" width="518" height="555">
   <!--Generated by ySVG 2.5-->   <!--Generated by ySVG 2.5-->
   <defs id="genericDefs"/>   <defs id="genericDefs"/>
   <g>   <g>
     <defs id="defs1">     <defs id="defs1">
-      <linearGradient x1="206.0966" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="291.0966" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">+      <linearGradient x1="206.0966" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="318.0966" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect">
         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="274.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="359.8862" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect">+      <linearGradient x1="247.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="359.8862" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect">
         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="472.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="557.8862" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect">+      <linearGradient x1="436.8862" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="557.8862" y1="752.47" y2="807.47" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect">
         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
-      <linearGradient x1="403.9431" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="488.9431" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect">+      <linearGradient x1="403.9431" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="524.9431" y1="662.095" y2="717.095" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect">
         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>         <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/>
         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>         <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/>
       </linearGradient>       </linearGradient>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1">
-        <path d="M0 0 L455 L455 505 L0 505 L0 0 Z"/>+        <path d="M0 0 L471 L471 505 L0 505 L0 0 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">       <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2">
-        <path d="M123 331 L578 331 L578 836 L123 836 L123 331 Z"/>+        <path d="M115 331 L586 331 L586 836 L115 836 L115 331 Z"/>
       </clipPath>       </clipPath>
     </defs>     </defs>
-    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-123,-331)" stroke="white"> +    <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-115,-331)" stroke="white"> 
-      <rect x="123" width="455" height="505" y="331" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/>+      <rect x="115" width="471" height="505" y="331" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.0">     <g id="y.node.0">
-      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="rgb(255,242,188)"> +      <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="rgb(255,242,188)"> 
-        <path d="M123.331.11 L123.835.9399 L153.835.9399 L153.331.11 Z" stroke="none"/> +        <path d="M115.6309 331.11 L115.6309 835.9399 L145.6309 835.9399 L145.6309 331.11 Z" stroke="none"/> 
-        <rect x="153.5" width="424.0283" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/> +        <rect x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/> 
-        <rect fill="white" x="153.5" width="424.0283" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/>+        <rect fill="white" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11" stroke="none"/>
       </g>       </g>
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <rect fill="none" x="123.5" width="454.0283" height="504.8299" y="331.11"/>+        <rect fill="none" x="115.6309" width="469.7666" height="504.8299" y="331.11"/>
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
       </g>       </g>
-      <g/> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-      <g/> +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="504.8299" y="331.11"/> 
-      <g/> +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115.8656" y="331.11"/> 
-      <g/> +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="90.7444" y="446.9755"/> 
-      <g/> +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="81.5" y="537.7199"/> 
-      <g/> +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="115" y="619.2199"/> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +        <rect fill="none" x="145.6309" width="439.7666" height="101.7199" y="734.2199"/>
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="504.8299" y="331.11"/> +
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="115.8656" y="331.11"/> +
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="90.7444" y="446.9755"/> +
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="81.5" y="537.7199"/> +
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="115" y="619.2199"/> +
-        <rect fill="none" x="153.5" width="424.0283" height="101.7199" y="734.2199"/>+
       </g>       </g>
       <g>       <g>
-        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">+        <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.6309,309.5554)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45">
           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>           <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text>
         </g>         </g>
       </g>       </g>
-      <g/> +    </g> 
-      <g/> +    <g id="y.edge.0"
-      <g/> +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-      <g/> +        <path fill="none" d="M274.8089 752.478 L286.5623 727.0598"/> 
-      <g/> +        <path d="M291.1791 717.0756 L280.6967 725.4492 L291.5886 730.4857 Z" stroke="none"/> 
-      <g/>+      </g
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.1"
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M359.8447 689.595 L392.933 689.595"/> 
 +        <path d="M403.933 689.595 L391.933 683.595 L391.933 695.595 Z" stroke="none"/> 
 +      </g
 +    </g> 
 +    <g id="y.edge.2"
 +      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
 +        <path fill="none" d="M474.4644 717.087 L483.6019 742.1545"/
 +        <path d="M487.3691 752.4893 L488.8966 739.1602 L477.6223 743.2698 Z" stroke="none"/> 
 +      </g>
     </g>     </g>
     <g id="y.node.1">     <g id="y.node.1">
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:instalace-lokalniho-katalogu" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:instalace-lokalniho-katalogu"
-        <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,75.0966,413.4699)" image-rendering="optimizeQuality"> +        <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient1)"> 
-          <image preserveAspectRatio="none" x="0" width="106" y="0" height="76" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGoAAABMCAYAAACF1CK8AAADcElEQVR42u2da1MT&#13;&#10;QRBFJyQhEYIR5ZUElIeQ4FsIoBDe/v/fZA+5aybr+oAZrCCnq05Fd6qYqrnb032/&#13;&#10;9DpHEARBEARBEPkoiSm4E6WAexXJb1Yxqsa0UdNvSK0A1odUdX7lQLjkIpW12YzR&#13;&#10;MJ4aTf2GNAtg3bk5ndus8URnWZFgyUSq6M3wmz03lo2W0THaoqVf/2w1oMP6zdqK&#13;&#10;zm3RmNdZ1nW2pVSZlInkN3lpbBldY9fo5fDP3gTssn7zfMfYNjaNNWNJ2VbXGUfF&#13;&#10;lO5Vn64Lxitt/NHoGwein/v/YQDrw7V9Y8/4IOHWJVZDZxyVVWUp/kxp3NVmX43T&#13;&#10;X3BWwGNeD9dOjC/GZ4m1qrOtxdSqrDbN6srbVCb5jc6NK7g1lxLsSJm1YbxQc1GO&#13;&#10;ufamVZtWlE0+fQfa9BvcmmvjwjhWVm0pCWZihaqpteyoNh3qjbgONoY/Ewp1qStw&#13;&#10;T83Fsm6tSqxQTd2lb5WyZwh1Z7EyoQa6nbq6rRoINZlCnaoT7MljzanzixaqI0+A&#13;&#10;UOmEOpBQbZWXaooa1Q5qFEKlE2o3lVBZ19eS+gfa5Aqhkl197RRXH0LdXzPRVzPR&#13;&#10;QqjJ7/p2UnZ91KgHIlTY9SHUhF59+KgH0kzgo/BRCIWPwkchFD6K9hwfhY/i8PFR&#13;&#10;NBP4KHwU4KO4+hAKHwX4KITCR+GjEAofhY+iRuGjEAofhY9CKHwUQuGj8FEcPj4K&#13;&#10;H0WNwkcBPopmAqHwUYCP4urDR/0vPoqMmlAfNZ2rUVkzkZ/vA7ebhZTPqGihqm58&#13;&#10;uljfMV0sdrpYfhZSdI0qudH0Sz+p8bUbji7zI8wuyJI74V/wc53hJ53pkoucLpYN&#13;&#10;VvSz5Pzwv3U3HAZ4pNS9CLj8DayP/n2ubPK1/p0bjn6NHqzo3M+jSnvKKj8F8yRg&#13;&#10;IMKxnIMCHuN6eD7HEsln07auvaZ6gaix2lmd8oZsUVnVU2btiX1RNAx4n/Ux/Ev+&#13;&#10;XrVpTdk04xKM1C4FWfVU96nfYFNvxLbcddeNj5Pu6dkO6z/Ws3HaG7qdFpQA0dmU&#13;&#10;r1V1dSfzyq5lseJGw9lDsqHsrI8IB9Q35FPLLuGnH8JPPtSVrrParCEB859+mHOj&#13;&#10;zxywPv7Jh7pKSlKRQrGm9McrAdWA8GMi1QIe+/q9f0Tlb0SEYpz7R58jIgiCIAiC&#13;&#10;IB56fAcgsOb9gReLqwAAAABJRU5ErkJggg=="/+          <rect x="206.0966" y="752.4699" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
-          <rect x="206.0966" y="752.4699" transform="matrix(1,0,0,1,-198.0966,-744.4699)" fill="url(#linearGradient1)" width="85" image-rendering="auto" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>+
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="206.0966" y="752.4699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>+          <rect x="206.0966" y="752.4699" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="222.9149" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Instalovat</text> +            <text x="236.4149" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Instalace </text> 
-            <text x="210.2382" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokální katalog</text>+            <text x="213.7274" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 95: Řádek 100:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.2">     <g id="y.node.2">
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-lokalniho-katalogu" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-lokalniho-katalogu"
-        <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,143.8862,323.0949)" image-rendering="optimizeQuality"> +        <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient2)"> 
-          <image preserveAspectRatio="none" x="0" width="106" y="0" height="76" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGoAAABMCAYAAACF1CK8AAADcElEQVR42u2da1MT&#13;&#10;QRBFJyQhEYIR5ZUElIeQ4FsIoBDe/v/fZA+5aybr+oAZrCCnq05Fd6qYqrnb032/&#13;&#10;9DpHEARBEARBEPkoiSm4E6WAexXJb1Yxqsa0UdNvSK0A1odUdX7lQLjkIpW12YzR&#13;&#10;MJ4aTf2GNAtg3bk5ndus8URnWZFgyUSq6M3wmz03lo2W0THaoqVf/2w1oMP6zdqK&#13;&#10;zm3RmNdZ1nW2pVSZlInkN3lpbBldY9fo5fDP3gTssn7zfMfYNjaNNWNJ2VbXGUfF&#13;&#10;lO5Vn64Lxitt/NHoGwein/v/YQDrw7V9Y8/4IOHWJVZDZxyVVWUp/kxp3NVmX43T&#13;&#10;X3BWwGNeD9dOjC/GZ4m1qrOtxdSqrDbN6srbVCb5jc6NK7g1lxLsSJm1YbxQc1GO&#13;&#10;ufamVZtWlE0+fQfa9BvcmmvjwjhWVm0pCWZihaqpteyoNh3qjbgONoY/Ewp1qStw&#13;&#10;T83Fsm6tSqxQTd2lb5WyZwh1Z7EyoQa6nbq6rRoINZlCnaoT7MljzanzixaqI0+A&#13;&#10;UOmEOpBQbZWXaooa1Q5qFEKlE2o3lVBZ19eS+gfa5Aqhkl197RRXH0LdXzPRVzPR&#13;&#10;QqjJ7/p2UnZ91KgHIlTY9SHUhF59+KgH0kzgo/BRCIWPwkchFD6K9hwfhY/i8PFR&#13;&#10;NBP4KHwU4KO4+hAKHwX4KITCR+GjEAofhY+iRuGjEAofhY9CKHwUQuGj8FEcPj4K&#13;&#10;H0WNwkcBPopmAqHwUYCP4urDR/0vPoqMmlAfNZ2rUVkzkZ/vA7ebhZTPqGihqm58&#13;&#10;uljfMV0sdrpYfhZSdI0qudH0Sz+p8bUbji7zI8wuyJI74V/wc53hJ53pkoucLpYN&#13;&#10;VvSz5Pzwv3U3HAZ4pNS9CLj8DayP/n2ubPK1/p0bjn6NHqzo3M+jSnvKKj8F8yRg&#13;&#10;IMKxnIMCHuN6eD7HEsln07auvaZ6gaix2lmd8oZsUVnVU2btiX1RNAx4n/Ux/Ev+&#13;&#10;XrVpTdk04xKM1C4FWfVU96nfYFNvxLbcddeNj5Pu6dkO6z/Ws3HaG7qdFpQA0dmU&#13;&#10;r1V1dSfzyq5lseJGw9lDsqHsrI8IB9Q35FPLLuGnH8JPPtSVrrParCEB859+mHOj&#13;&#10;zxywPv7Jh7pKSlKRQrGm9McrAdWA8GMi1QIe+/q9f0Tlb0SEYpz7R58jIgiCIAiC&#13;&#10;IB56fAcgsOb9gReLqwAAAABJRU5ErkJggg=="/+          <rect x="247.8862" y="662.0949" width="112" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
-          <rect x="274.8862" y="662.0949" transform="matrix(1,0,0,1,-266.8862,-654.0949)" fill="url(#linearGradient2)" width="85" image-rendering="auto" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>+
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="274.8862" y="662.0949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>+          <rect x="247.8862" y="662.0949" fill="none" width="112" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="295.3813" xml:space="preserve" y="686.9583" stroke="none">ipravit</text> +            <text x="279.5434" xml:space="preserve" y="686.9583" stroke="none">íprava </text> 
-            <text x="279.0278" xml:space="preserve" y="701.6594" stroke="none">lokální katalog</text>+            <text x="255.5171" xml:space="preserve" y="701.6594" stroke="none">lokálního katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
Řádek 112: Řádek 116:
     </g>     </g>
     <g id="y.node.3">     <g id="y.node.3">
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:provoz-lokalniho-katalogu" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:provoz-lokalniho-katalogu"
-        <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,341.8862,413.4699)" image-rendering="optimizeQuality"> +        <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient3)"> 
-          <image preserveAspectRatio="none" x="0" width="106" y="0" height="76" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGoAAABMCAYAAACF1CK8AAADcElEQVR42u2da1MT&#13;&#10;QRBFJyQhEYIR5ZUElIeQ4FsIoBDe/v/fZA+5aybr+oAZrCCnq05Fd6qYqrnb032/&#13;&#10;9DpHEARBEARBEPkoiSm4E6WAexXJb1Yxqsa0UdNvSK0A1odUdX7lQLjkIpW12YzR&#13;&#10;MJ4aTf2GNAtg3bk5ndus8URnWZFgyUSq6M3wmz03lo2W0THaoqVf/2w1oMP6zdqK&#13;&#10;zm3RmNdZ1nW2pVSZlInkN3lpbBldY9fo5fDP3gTssn7zfMfYNjaNNWNJ2VbXGUfF&#13;&#10;lO5Vn64Lxitt/NHoGwein/v/YQDrw7V9Y8/4IOHWJVZDZxyVVWUp/kxp3NVmX43T&#13;&#10;X3BWwGNeD9dOjC/GZ4m1qrOtxdSqrDbN6srbVCb5jc6NK7g1lxLsSJm1YbxQc1GO&#13;&#10;ufamVZtWlE0+fQfa9BvcmmvjwjhWVm0pCWZihaqpteyoNh3qjbgONoY/Ewp1qStw&#13;&#10;T83Fsm6tSqxQTd2lb5WyZwh1Z7EyoQa6nbq6rRoINZlCnaoT7MljzanzixaqI0+A&#13;&#10;UOmEOpBQbZWXaooa1Q5qFEKlE2o3lVBZ19eS+gfa5Aqhkl197RRXH0LdXzPRVzPR&#13;&#10;QqjJ7/p2UnZ91KgHIlTY9SHUhF59+KgH0kzgo/BRCIWPwkchFD6K9hwfhY/i8PFR&#13;&#10;NBP4KHwU4KO4+hAKHwX4KITCR+GjEAofhY+iRuGjEAofhY9CKHwUQuGj8FEcPj4K&#13;&#10;H0WNwkcBPopmAqHwUYCP4urDR/0vPoqMmlAfNZ2rUVkzkZ/vA7ebhZTPqGihqm58&#13;&#10;uljfMV0sdrpYfhZSdI0qudH0Sz+p8bUbji7zI8wuyJI74V/wc53hJ53pkoucLpYN&#13;&#10;VvSz5Pzwv3U3HAZ4pNS9CLj8DayP/n2ubPK1/p0bjn6NHqzo3M+jSnvKKj8F8yRg&#13;&#10;IMKxnIMCHuN6eD7HEsln07auvaZ6gaix2lmd8oZsUVnVU2btiX1RNAx4n/Ux/Ev+&#13;&#10;XrVpTdk04xKM1C4FWfVU96nfYFNvxLbcddeNj5Pu6dkO6z/Ws3HaG7qdFpQA0dmU&#13;&#10;r1V1dSfzyq5lseJGw9lDsqHsrI8IB9Q35FPLLuGnH8JPPtSVrrParCEB859+mHOj&#13;&#10;zxywPv7Jh7pKSlKRQrGm9McrAdWA8GMi1QIe+/q9f0Tlb0SEYpz7R58jIgiCIAiC&#13;&#10;IB56fAcgsOb9gReLqwAAAABJRU5ErkJggg=="/+          <rect x="436.8862" y="752.4699" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
-          <rect x="472.8862" y="752.4699" transform="matrix(1,0,0,1,-464.8862,-744.4699)" fill="url(#linearGradient3)" width="85" image-rendering="auto" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>+
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="472.8862" y="752.4699" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>+          <rect x="436.8862" y="752.4699" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="485.3716" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Provozovat</text> +            <text x="477.0454" xml:space="preserve" y="777.3333" stroke="none">Provoz </text> 
-            <text x="477.0278" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokální katalog</text>+            <text x="449.0171" xml:space="preserve" y="792.0344" stroke="none">lokálního katalogu</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.9"> +    <g id="y.node.4"> 
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:registrace-vlastniho-katalogu-v-nkod"
-        <g text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,272.9431,323.0949)" image-rendering="optimizeQuality"> +        <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="url(#linearGradient4)"> 
-          <image preserveAspectRatio="none" x="0" width="106" y="0" height="76" xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAGoAAABMCAYAAACF1CK8AAADcElEQVR42u2da1MT&#13;&#10;QRBFJyQhEYIR5ZUElIeQ4FsIoBDe/v/fZA+5aybr+oAZrCCnq05Fd6qYqrnb032/&#13;&#10;9DpHEARBEARBEPkoiSm4E6WAexXJb1Yxqsa0UdNvSK0A1odUdX7lQLjkIpW12YzR&#13;&#10;MJ4aTf2GNAtg3bk5ndus8URnWZFgyUSq6M3wmz03lo2W0THaoqVf/2w1oMP6zdqK&#13;&#10;zm3RmNdZ1nW2pVSZlInkN3lpbBldY9fo5fDP3gTssn7zfMfYNjaNNWNJ2VbXGUfF&#13;&#10;lO5Vn64Lxitt/NHoGwein/v/YQDrw7V9Y8/4IOHWJVZDZxyVVWUp/kxp3NVmX43T&#13;&#10;X3BWwGNeD9dOjC/GZ4m1qrOtxdSqrDbN6srbVCb5jc6NK7g1lxLsSJm1YbxQc1GO&#13;&#10;ufamVZtWlE0+fQfa9BvcmmvjwjhWVm0pCWZihaqpteyoNh3qjbgONoY/Ewp1qStw&#13;&#10;T83Fsm6tSqxQTd2lb5WyZwh1Z7EyoQa6nbq6rRoINZlCnaoT7MljzanzixaqI0+A&#13;&#10;UOmEOpBQbZWXaooa1Q5qFEKlE2o3lVBZ19eS+gfa5Aqhkl197RRXH0LdXzPRVzPR&#13;&#10;QqjJ7/p2UnZ91KgHIlTY9SHUhF59+KgH0kzgo/BRCIWPwkchFD6K9hwfhY/i8PFR&#13;&#10;NBP4KHwU4KO4+hAKHwX4KITCR+GjEAofhY+iRuGjEAofhY9CKHwUQuGj8FEcPj4K&#13;&#10;H0WNwkcBPopmAqHwUYCP4urDR/0vPoqMmlAfNZ2rUVkzkZ/vA7ebhZTPqGihqm58&#13;&#10;uljfMV0sdrpYfhZSdI0qudH0Sz+p8bUbji7zI8wuyJI74V/wc53hJ53pkoucLpYN&#13;&#10;VvSz5Pzwv3U3HAZ4pNS9CLj8DayP/n2ubPK1/p0bjn6NHqzo3M+jSnvKKj8F8yRg&#13;&#10;IMKxnIMCHuN6eD7HEsln07auvaZ6gaix2lmd8oZsUVnVU2btiX1RNAx4n/Ux/Ev+&#13;&#10;XrVpTdk04xKM1C4FWfVU96nfYFNvxLbcddeNj5Pu6dkO6z/Ws3HaG7qdFpQA0dmU&#13;&#10;r1V1dSfzyq5lseJGw9lDsqHsrI8IB9Q35FPLLuGnH8JPPtSVrrParCEB859+mHOj&#13;&#10;zxywPv7Jh7pKSlKRQrGm9McrAdWA8GMi1QIe+/q9f0Tlb0SEYpz7R58jIgiCIAiC&#13;&#10;IB56fAcgsOb9gReLqwAAAABJRU5ErkJggg=="/+          <rect x="403.9431" y="662.0949" width="121" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>
-          <rect x="403.9431" y="662.0949" transform="matrix(1,0,0,1,-395.9431,-654.0949)" fill="url(#linearGradient4)" width="85" image-rendering="auto" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/>+
         </g>         </g>
-        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> +        <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> 
-          <rect x="403.9431" y="662.0949" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/>+          <rect x="403.9431" y="662.0949" fill="none" width="121" rx="4" ry="4" height="55"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> +          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-            <text x="416.0974" xml:space="preserve" y="679.6077" stroke="none">Registrovat</text> +            <text x="434.0974" xml:space="preserve" y="679.6077" stroke="none">Registrace </text> 
-            <text x="408.0847" xml:space="preserve" y="694.3088" stroke="none">lokální katalog</text> +            <text x="414.407" xml:space="preserve" y="694.3088" stroke="none">lokálního katalogu </text> 
-            <text x="424.4412" xml:space="preserve" y="709.01" stroke="none">v NKOD</text>+            <text x="442.4412" xml:space="preserve" y="709.01" stroke="none">v NKOD</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.4"> +    <g id="y.node.5"> 
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white">+        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
           <rect x="158.25" width="30" height="107.3884" y="335.206" stroke="none"/>           <rect x="158.25" width="30" height="107.3884" y="335.206" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,106.5965)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,106.5965)" stroke-linecap="butt">
             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>             <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text>
Řádek 159: Řádek 161:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.5"> +    <g id="y.node.6"> 
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white">+        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
           <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="447.7199" stroke="none"/>           <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="447.7199" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,194.4494)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,194.4494)" stroke-linecap="butt">
             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>             <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text>
             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text>
Řádek 172: Řádek 174:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.6"> +    <g id="y.node.7"> 
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:kurator-dat" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white">+        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
           <rect x="158.25" width="30" height="59.5949" y="548.6725" stroke="none"/>           <rect x="158.25" width="30" height="59.5949" y="548.6725" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,269.1457)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,269.1457)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text>
             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>             <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text>
Řádek 185: Řádek 187:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.7"> +    <g id="y.node.8"> 
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white">+        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
           <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="634.3449" stroke="none"/>           <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="634.3449" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.5488,394.0822)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,41.5488,394.0822)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text>
             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>             <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text>
Řádek 198: Řádek 200:
       </a>       </a>
     </g>     </g>
-    <g id="y.node.8"> +    <g id="y.node.9"> 
-      <a target="_blank" xlink:type="simple" xlink:href="https://opendata.gov.cz/role:it-specialista" xlink:show="new"> +      <a  xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista"
-        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke="white">+        <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-115,-331)" stroke="white">
           <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="737.5949" stroke="none"/>           <rect x="158.25" width="30" height="84.75" y="737.5949" stroke="none"/>
         </g>         </g>
         <g>         <g>
-          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,40.8994,485.9826)" stroke-linecap="butt">+          <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,48.8994,485.9826)" stroke-linecap="butt">
             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>             <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text>
           </g>           </g>
         </g>         </g>
       </a>       </a>
-    </g> 
-    <g id="y.edge.0"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M269.5391 752.4559 L289.8141 725.8188"/> 
-        <path d="M296.4765 717.0659 L284.4341 722.9805 L293.9827 730.2485 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.1"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M359.873 689.595 L392.9232 689.595"/> 
-        <path d="M403.9232 689.595 L391.9232 683.595 L391.9232 695.595 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
-    </g> 
-    <g id="y.edge.2"> 
-      <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-123,-331)" stroke-linecap="butt"> 
-        <path fill="none" d="M467.4324 717.109 L487.7581 743.7532"/> 
-        <path d="M494.4298 752.499 L491.922 739.319 L482.3812 746.5973 Z" stroke="none"/> 
-      </g> 
     </g>     </g>
   </g>   </g>
  • standardy/zprovozneni-lokalniho-katalogu.1491995345.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)