Zprovoznění lokálního katalogu otevřených dat a jeho registrace v NKOD

Datové sady publikované v otevřené podobě je nutno katalogizovat. Pokud je požadováno provádět katalogizaci ve vlastním lokálním katalogu otevřených dat, je nutné jej zprovoznit. Zprovoznění zahrnuje několik činností, které jsou zachyceny v následujícím diagramu. Nedílnou součástí zprovoznění lokálního katalogu je vždy jeho registrace v Národním katalogu otevřených dat (NKOD). Po kliknutí na činnost se dostanete na detailní popis její doporučované náplně. Jednotlivé plavecké dráhy odpovídají rolím, které by se měly procesu otevírání dat účastnit. Po kliknutí na roli se dostanete na její popis.

Zprovoznění lokálního katalogu je nepovinné. Alternativně může poskytovatel katalogizovat svoje datové sady přímo v NKOD (viz činnost Správa katalogizačního záznamu).

Legenda:

  • Obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost.
  • Obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost.
  • Šipky značí návaznost mezi činnostmi.
  • standardy/zprovozneni-lokalniho-katalogu.txt
  • Poslední úprava: 2023/04/09 09:43
  • autor: Jakub Klímek