Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
start [2016/11/21 18:56]
Jakub Klímek
start [2020/02/19 12:33] (aktuální)
Jakub Klímek [Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele]
Řádek 1: Řádek 1:
-====== ​Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ​ČR ====== +====== ​Otevřená data v ČR: Portál pro poskytovatele ​====== 
-/​*Doporučené postupy, návody a praktiky publikace ​otevřených dat v ČR.*/ +Na tomto webu naleznou stávající i budoucí poskytovatelé ​otevřených dat detailní informace o všech částech procesu ​otevírání dat. 
- +Ostatní zájemci ​otevírání ​dat by měli pokračovat na obecný [[https://data.gov.cz|portál ​otevřených dat v ČR]].
-Tento portál je určen orgánům veřejné správy, které plánují otevřít svá data. Popisuje doporučovaný postup ​otevírání ​dat a nabízí vzorové publikační plány, které doporučují (pro jednotlivé typy orgánů veřejné správy) konkrétní datové sady k publikaci ve formátu otevřených ​dat. Portál rovněž informuje ​školeních připravených k tématu otevřených ​dat. Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy jsou k dispozici i jako dokument {{::​standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|Standardy publikace a katalogizace otevřených dat veřejné správy ČR}}. +
- +
-/*Před pěti lety začaly ve Velké Británii a USA zveřejňovat informace veřejného sektoru ve formátu otevřených dat, které si do té doby úřady nechávaly pro sebe. Následná vlna zájmu přinesla několik tisíc mobilních aplikací, odhalila nové příležitosti pro podnikání a proměnila státní správu. Postupně začaly zveřejňovat svá data organizace jako Světová banka, OECD, OSN, Evropská Unie. Svá otevřená data začaly zpřístupňovat na svých národních katalozích státy po celém světě. Otevřená ​data se významně podílela na odstartování "​datové revoluce 21století"​ a Česká republika může být u toho +
- +
-Otevřená data ale musí splňovat řadu podmínek, zejména úplnost, snadnou dostupnost v prostředí Internetu běžnými informačními a komunikačními technologiemi,​ strojovou čitelnost a dodržení formátů dat a standardů, které jsou dobře zpracovatelné a mohou být bezplatně využitelné bez nutnosti nakupovat specifický software.  +
- +
-Velmi podstatnou vlastností ​otevřených dat je i zpřístupnění dat za jasně definovaných podmínek užití, které by měly poskytovat uživatelům dat jistotu, že data mohou libovolně použít pro nekomerční i komerční účely. A neposlední řadě by měla být otevřená data k dispozici bezplatně (vystavením na Internetu) nebo s vynaložením minima možných nákladů na jejich získáníDatová sada je množina souvisejících dat, vztahující se k jednomu věcnému tématu. Datová sada je tvořena jednou nebo více distribucemi,​ tj. datovými soubory nebo prostřednictvím definovaného programového rozhraní. Distribuce mohou být poskytovány v různých formátech. Otevřená datová sada je datová sada, která splňuje podmínky otevřených dat.*/ +
  
 <WRAP group> <WRAP group>
-<WRAP half  column>​ +<WRAP half column>​ 
-=== Jak otevírat data? ===+===== Jak otevírat data? =====
 /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​ /​*[[standardy:​|{{ :​vallet.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​
-  * [[standardy:vytvoreni-publikacniho-planu|Vytvoření publikačního plánu]] +  * [[informace:otevírání-dat-v-kostce]] 
-  * [[standardy:zverejneni-datovych-sad|Publikace datových sad]] +  * [[dokumenty:ochrana-osobních-údajů-a-gdpr|Ochrana osobních údajů a GDPR]] 
-  * [[standardy:​zprovozneni-lokalniho-katalogu|Zprovoznění lokálního katalogu]] +  * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]] 
-  * [[vzor:​vzorova-interni-smernice-publikace-a-katalogizace-otevrenych-dat|Vzorová směrnice publikace a katalogizace otevřených dat]]. +  * Stále probíhají [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
  
 <WRAP half column> <WRAP half column>
-=== Co má obsahovat vzorový publikační plán? ===+===== Kterými datovými sadami lze začít=====
 /​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​ /​*[[vzor:​|{{ :​params.png?​80|Vzorové publikační plány}}]]*/​
     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]     * [[vzor:​vzorovy-publikacni-plan-ministerstva|Ministerstva]]
Řádek 32: Řádek 23:
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 </​WRAP>​ </​WRAP>​
 +===== Podněty pro nové datové sady =====
  
-<WRAP group>+Vaše návrhy na otevřená data vyplňujte v [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​e/​1FAIpQLSdUaVaCITtmHdTGxsU5xPvdzIygOA7wHHaotPRPAbglCF3mpw/​viewform?​embedded=true|dotazníku pro zaslání podnětu na otevření dat]].
  
-<WRAP half  column>​ +Zaslané podněty si můžete prohlédnout v [[https://docs.google.com/spreadsheets/​d/​1vL_x1b9eTHgauo0XzJVXuEBI2aU1BHHZdl7AiUuXoyg|seznamu podnětů na otevření dat]] 
-=== Nástroje === + 
-/*[[nastroj:|{{ :data.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/ +Podněty analyzujeme z pohledu možnosti otevření požadovaných dat a komunikujeme s příslušnými úřady o jejich otevření. Můžete si prohlédnout ​[[dokumenty:analýza-opendata-wishlist|průběžné výsledky analýzy]]. 
-  * [[nastroj:​narodni-katalog-otevrenych-dat|Národní katalog ​otevřených ​dat]] + 
-  ​* ​[[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-ckan|CKAN]] + 
-  * [[nastroj:zprovozneni-lokalniho-katalogu-na-bazi-dkan|DKAN]] +Tento portál vznikl v rámci {{::​standardy_publikace_a_katalogizace_otevrenych_dat_vs_cr.pdf|projektu OPLZZ č. CZ.1.04/4.1.00/​D9.00001}} a je dále rozvíjen v rámci projektu OPZ č. CZ.03.4.74/​0.0/​0.0/​15_025/​0004172.
-</WRAP>+
  
-<WRAP half  column> 
-=== Školení, semináře a workshopy === 
-/*[[edu:|{{ :​study.png?​80|Standardy publikace a katalogizace}}]]*/​ 
-Proběhla [[edu:​start|školení]] k otevřeným datům a v listopadu byla uspořádána [[edu:​konference|konference]]. 
-</​WRAP>​ 
-</​WRAP>​ 
  
-=== Open Data Wishlist === 
-V rámci spolupráce s [[http://​motejl.cz|Fondem Otakara Motejla]] jsme připravili [[https://​docs.google.com/​forms/​d/​1rf7vgIGkeWqW-rsvdhO-Hck4ZQp9SrRwMVGCz947aZo/​edit|dotazník „Wishlist“]] nejžádanějších dat k otevření. Prostřednictvím tohoto dotazníku zasílejte Vaše náměty na data, která by měla být publikována ve formátu otevřených dat. 
  
-Standardy publikace a katalogizace otevřených dat VS ČR vznikly jako výstup projektu „Implementace strategií v oblasti otevřených dat veřejné správy ČR“ CZ.1.04/​4.1.00/​D9.00001. Projekt je financován v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR. Realizátorem projektu je Ministerstvo vnitra ČR. 
-/*{{ ::​esf_eu_oplzz_podporujeme_horizontal_cmyk.jpg?​nolink |}}*/