statistika:plnění-nařízení-vlády

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
statistika:plnění-nařízení-vlády [2019/08/23 11:38]
Jakub Klímek [Registr smluv]
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 23.8.2019 ====== 
-Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-425/zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]]. 
  
-===== Přehled otevřenosti datových sad ===== 
- 
-V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
-Sloupec ''Stav'' má hodnotu ''Otevřeno'', pokud jsou splněny podmínky dané legislativou, bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. 
-Sloupec ''Bezchybnost'' má hodnotu ''Ano'', pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://data.gov.cz. 
-Poslední aktualizace proběhla ''23.8.2019''. 
- 
-^ Číslo ^ Název datové sady ^ Nařízeno k ^ Stav ^ Bezchybnost ^ Povinný subjekt ^ Strojově čitelný formát ^ Otevřený formát ^ Dálkový přístup ^ Neomezené použití ^ Registrace v NKOD ^ Správná registrace v NKOD ^ Správné technické provedení ^  
-| 1 | [[#znalci_a_tlumočníci|Znalci a tlumočníci]]                 | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.justice.cz/|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 2 | [[#znalecké_ústavy|Znalecké ústavy]]                         | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.justice.cz/|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm|Ano]] | Ne | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 3 | [[#monitor_státní_pokladna|Monitor Státní pokladna]]         | <color red>1.1.2017</color>    | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]]           | Ano | Ano | Ano | Ne | Jen číselníky | Ne  | Ano | 
-| 4 | [[#banky|Banky]]                                             | 1.1.2019                       | <color green>**Otevřeno**</color> | <color green>**Ano**</color>  | [[https://www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CNrdnBanka/666175539|Ano]] | Ano | Ano | 
-| 5 | [[#jízdní_řády|Jízdní řády]]                                 | 1.7.2018 | <color green>**Otevřeno**</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mdcr.cz/|Ministerstvo dopravy]] | Částečně | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20dopravy&témata=http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN|Ano]]  | Ne  | Ne  |  
-| 6 | [[#cedr_-_centrální_registr_dotací|CEDR - centrální registr dotací]] | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano  | Ano | Ano | Ano  | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Ano]] | Ne  | Ne | 
-| 7 | [[#výzkum_vývoj_a_inovace|Výzkum, vývoj a inovace]]        | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.vlada.cz/|Úřad vlády]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---www.vlada.cz-scripts-modules-otevrena_data-package_show-id-CEA-Aktivity-VaVaI|Ano]] | Ne | Ne | 
-| 8 | [[#centrální_evidence_volných_pracovních_míst|Centrální evidence volných pracovních míst]] | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 9 | [[#agentury_práce|Agentury práce]]                           | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 10 | [[#školský_rejstřík|Školský rejstřík]]                      | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.msmt.cz/|Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy]] | Ano | Ano | Ano | Ne        | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20školství,%20mládeže%20a%20tělovýchovy&klíčová%20slova=školy|Ano]]  | Ne  | Ne| 
-| 11 | [[#poskytovatelé_sociálních_služeb|Poskytovatelé sociálních služeb]]   | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color> | [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ne       | Ne  | Ano | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 12 | [[#léčivé_přípravky|Léčivé přípravky]]                      | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.sukl.cz/|Státní ústav pro kontrolu léčiv]] | Ano | Ano | [[https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 13 | [[#datové_schránky|Datové schránky]]                        | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>| [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | [[https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do?part=opendata|Ano]] | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154|Chybně]] | Ne | Ne | 
-| 14 | [[#registr_práv_a_povinností_rpp_|Registr práv a povinností (RPP)]]    | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datové-sady?klíčová%20slova=registr%20práv%20a%20povinností|Chybná]]  | Ne | Ne | 
-| 15 | [[#registr_územní_identifikace__adres_a_nemovitostí_rúian_|Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)]]    | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.cuzk.cz/|Český úřad zeměměřický a katastrální]] | Ano | Ano | Ano | [[https://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx|Ne]] | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Český%20úřad%20zeměměřický%20a%20katastrální&klíčová%20slova=RÚIAN|Ano]] | Ano  | Ne | 
-| 16 | [[#národní_registr_poskytovatelů_zdravotních_služeb__nrpzs_|Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)]]                 | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.mzcr.cz/|Ministerstvo zdravotnictví]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---opendata.mzcr.cz-api-3-action-package_show-id-nrpzs|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 17 | [[#registr_poskytovatelů_pomoci_obětem_trestných_činů|Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů]]                 | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.justice.cz/|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 18 | [[#registr_směnárníků|Registr směnárníků]]                  | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color green>**Ano**</color>  | [[https://www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano        | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CNrdnBanka/670932402|Ano]]  | Ano  | Ano | 
-| 19 | [[#ares|ARES]]                                              | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color>| <color red>Ne</color>| [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-ares-administrativni-registr-ekonomickych-subjektu|Ano]] | Ne  | Ne  | 
-| 20 | [[#obsazovaná_služební_místa_z_informačního_systému_o_státní_službě_isoss|Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS]] | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20vnitra&klíčová%20slova=ISoSS|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 21 | [[#registr_zdravotnických_prostředků|Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)]]               | <color orange>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.sukl.cz/|Státní ústav pro kontrolu léčiv]] | Ne | Ne | [[https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/| Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 22 | [[#registr_smluv|Registr smluv]]                            | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372|Ano]] | Ne  | Ano | 
-| 23 | [[#veřejné_zakázky|Veřejné zakázky]]                        | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mmr.cz|Ministerstvo pro místní rozvoj]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datové-sady?dotaz=Veřejné%20zakázky&poskytovatel=Ministerstvo%20pro%20místní%20rozvoj|Ano]] | Ne  | Ne  | 
-| 24 | [[#registr_oprávněných_osob_v_oblasti_spotřebitelského_úvěru|Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru]]   | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color green>**Ano**</color>  | [[https://www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano        | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CNrdnBanka/670932369|Ano]] | Ano  | Ano | 
- 
-S případnými dotazy nás [[kontakt:start|můžete kontaktovat]]. 
- 
-===== Informace k jednotlivým datovým sadám ===== 
-Zde uvádíme detailnější informace k jednotlivým datovým sadám. 
-Pro ty, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu, uvádíme bližší informace k tomu, co je špatně. 
- 
-==== Znalci a tlumočníci ==== 
-Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36|zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
------ 
- 
-==== Znalecké ústavy ==== 
-Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36|zákona č. 36/1967 Sb.]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm&Seq=1|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
------ 
- 
-==== Monitor Státní pokladna ==== 
-Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://monitor.statnipokladna.cz/2019/|Webová aplikace]] 
-  * [[https://monitor.statnipokladna.cz/2019/zdrojova-data/|Data ke stažení]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Nemá otevřené [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] (např. se zakazuje data pozměňovat) 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Číselníky jsou [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-statni-pokladna-ciselniky|zaregistrovány v NKOD]], nicméně nevyhovujícím způsobem. Každý číselník má tvořit jednu datovou sadu a byýt řádně popsán metadaty. 
-  - Obsah pokladny, tj. jednotlivé výkazy, nejsou registrovány v NKOD 
- 
------ 
-==== Banky ==== 
-Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21|zákona č. 21/1992 Sb., o bankách]], ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 
------ 
-==== Jízdní řády ==== 
-Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111|zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě]], ve znění pozdějších předpisů, a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-266|zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20dopravy&témata=http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN|Registrace v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Část dat není v [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] 
-  - Chybí dokumentace datových sad tvořící jízdní řády vysvětlující, jak s daty správně pracovat 
-  - Chybně dělená klíčová slova v záznamu v NKOD 
- 
------ 
- 
-==== CEDR - centrální registr dotací ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datové-sady?dotaz=cedr&poskytovatel=Ministerstvo%20financí|Dotace - IS CEDR III v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady. 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|není použito HTTPS]] 
- 
------ 
-==== Výzkum, vývoj a inovace ==== 
-Informace obsažené v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130|zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---www.vlada.cz-scripts-modules-otevrena_data-package_show-id-CEA-Aktivity-VaVaI|Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  * Chybně vyplněné téma v záznamu v NKOD 
-  * Registrované odkazy používají protokol HTTP, což je [[špatná-praxe:http|špatná praxe]] 
- 
- 
- 
------ 
- 
- 
-==== Centrální evidence volných pracovních míst ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://portal.mpsv.cz/sz/download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
- 
-==== Agentury práce ==== 
-Informace obsažené v evidenci agentur práce podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://portal.mpsv.cz/sz/download|Integrovaný portál MPSV]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
- 
------ 
-==== Školský rejstřík ==== 
-Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561|zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data narození ředitele školy nebo školského zařízení 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - [[špatná-praxe:komprese|XML soubory nejsou při přenosu protokolem HTTP komprimovány]] 
-  - [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#definice_vlastního_schématu_pro_data_v_xml|Chybí XML schémata]] 
-  - [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---data.msmt.cz-api-3-action-package_show-id-rejstrik-skol-a-skolskych-zarizeni-jihomoravsky-kraj|Tam, kde je odkaz na schéma vyplněn]], vede na ZIP soubor obsahující proprietární XML formát s popisem struktury XML souborů čitelnou lidmi. Požadováno je ale strojově čitelné XML schéma v jazyce XML Schema, které je navíc [[standardy:xml:chybějící-odkaz-na-schéma|z XML souborů nalinkováno]] 
-  - Samotná struktura XML souboru neodpovídá dobré praxi při návrhu XML souborů, zejména špatné zanořování elementů a v důsledku jejich špatné pojmenování, např. <code xml> 
-<SkolaPlnyNazev>Školní klub</SkolaPlnyNazev> 
-<SkolaDruhTyp>G22</SkolaDruhTyp> 
-<SkolaKapacita>48</SkolaKapacita> 
-<SkolaKapacitaJednotka>žák</SkolaKapacitaJednotka> 
-</code> 
- 
------ 
- 
-==== Poskytovatelé sociálních služeb ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108|zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://iregistr.mpsv.cz/socreg|Registr poskytovatelů sociálních služeb]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - [[špatná-praxe:http|Není použito HTTPS]] 
- 
------ 
-==== Léčivé přípravky ==== 
-Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378|zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp|Záznam v lokálním katalogu SÚKL]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Podmínky užití nejsou dle [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|návodu na stanovení podmínek užití]] 
-  - [[špatná-praxe:http|Není použito HTTPS]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je k distpozici pouze proprietární, lidsky čitelný popis sloupců v chybném CSV souboru. Je třeba vytvořit a publikovat [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|schémata dle CSV on the Web]]. 
-  - Soubory v archivu [[https://opendata.gov.cz/špatná-praxe:start#nejčastější_chyby_při_použití_formátu_csv|nejsou správné CSV soubory]] 
- 
------ 
-==== Datové schránky ==== 
-Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300|zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do?part=opendata|Portál datových schránek]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je chybně [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|registrována v NKOD]] - odkazy ke stažení nefungují, datová sada by měla být rozdělena do 4 datových sad podle typu datové schránky 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] - jsou ale u chybného záznamu v NKOD 
-  - XML soubory [[standardy:xml:chybějící-odkaz-na-schéma|se neodkazují na XSD schéma]] 
- 
------ 
-==== Registr práv a povinností (RPP) ==== 
-Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
- 
-  * Registrované odkazy ke stažení nefungují 
-  * [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] 
- 
------ 
-==== Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) ==== 
-Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Podmínky užití nejsou dle [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|návodu na stanovení podmínek užití]] 
-  - [[špatná-praxe:http|Není použito HTTPS]] 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu [[standardy:csv:chybějící-schéma|nemají schémata]]. 
-  - Některé CSV soubory jsou komprimované jako ZIP soubor, což lze vyřešit lépe, pomocí [[špatná-praxe:komprese|komprese na úrovní HTTP]] 
-  - CSV soubory jsou chybné. [[standardy:csv:chybné-kódování|Nemají kódování UTF-8]], [[standardy:csv:chybný-oddělovač|používají chybný oddělovač]] a [[standardy:csv:chybějící-schéma|chybí jim schémata]]. 
- 
------ 
-==== Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) ==== 
-Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372|zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Není [[špatná-praxe:komprese|implementována komprese]] CSV souboru 
-  - [[špatná-praxe:http-content-type|HTTP hlavička schématu]] nemá být ''application/json'', ale specifičtější ''application/csvm+json; charset=utf-8'', viz [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3?s[]=csvw#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw]] 
- 
------ 
-==== Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45|zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)]], ve znění pozdějších předpisů 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
------ 
- 
-==== Registr směnárníků ==== 
-Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby obsažené v registru směnárníků podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-277|zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti]], ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 
------ 
-==== ARES ==== 
-Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304|zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_opendata.html.cz|Otevřená data v ARES]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] chybně, měla by být rozdělena do několika datových sad tak, aby se každý soubor ke stažení dal popsat samostatně. 
-  - Jsou zaregistrovány pouze webové stránky obsahující další instrukce pro to, jak data získat, což stěžuje přístup k datům. Jednotlivé datové soubory ke stažení (jejich URL) má být zaregistrováno přímo v NKOD. 
-  - CSV data používají [[standardy:csv:chybný-oddělovač|středníky jako oddělovače]] 
-  - CSV data používají [[standardy:csv:chybné-kódování|chybné kódování UTF-8 BOM]], má být použito UTF-8 
-  - [[standardy:csv|Oddělovačem řádek v CSV souboru]] má být CRLF, ne jen LF 
-  - Chybí [[standardy:csv:chybějící-schéma|schéma CSV souborů]] 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|není použito HTTPS]] 
-  - Různé datové sady používají [[špatná-praxe:komprese|různou kompresi]] 
- 
------ 
- 
-==== Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS ==== 
-Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234|zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F255131823|Obsazovaná služební místa v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Není implementována [[špatná-praxe:komprese|komprese na úrovni HTTP]] 
- 
------ 
-==== Registr zdravotnických prostředků ==== 
-Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268|zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
------ 
- 
-==== Registr smluv ==== 
-Metadata smluv obsažená v registru smluv podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340|zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372|Registr smluv v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě. 
-  - Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory. 
-  - Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu [[špatná-praxe:limity|kompletního balíku dat a změnových souborů]]. 
- 
------ 
- 
-==== Veřejné zakázky ==== 
-Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek]]. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2Fhttp---data.mmr.cz-api-3-action-package_show-id-formulare-f16-az-f19-verejnych-zakazek-pro-zakon-c-134-2016-sb-za-rok-2018|Veřejné zakázky v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - XML soubor není [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsán schématem]] 
-  - Datumy v XML souborech [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/základní-datové-typy/#datum|neodpovídají formátu xsd:date]] 
- 
- 
------ 
-==== Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru ==== 
-Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru vedeném podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-257|zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru]], ve znění pozdějších předpisů, a to 
-  - jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, 
-  - obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, 
-  - jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické osoby zahraničního zprostředkovatele 
  • statistika/plnění-nařízení-vlády.1566553134.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)