Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
edu:konference:2018 [2018/10/11 17:12] – Přidán Moderátor Petr Škodaedu:konference:2018 [2020/06/03 09:37] (aktuální) – upraveno mimo DokuWiki 127.0.0.1
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2018 ====== ====== Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2018 ======
  
-  * Termín konference: **pátek 2. listopadu 2018**  +  * Konference proběhla: **pátek 2. listopadu 2018**  
-  * Moderátor: **Lenka Kováčová** +  * Moderovala: **Lenka Kováčová** 
-  * Čas: **9:00 - 15:00 (registrace od 8:30)**+  * Čas: **9:00 - 15:00**
   * Místo konání: **Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6**   * Místo konání: **Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6**
-  * [[https://1url.cz/FM1fs|Přihlašte se pomocí formuláře]] 
- 
-Registrace účastníků je povinná, vstup na konferenci je zdarma.  
  
  
Řádek 14: Řádek 11:
   * **8:30 Registrace a káva**    * **8:30 Registrace a káva**
  
-  * **9:00 Zahájení** / zástupce MVČR +  * **9:00 Zahájení** / JUDr. Jaroslav Strouhal - náměstek sekce ICT (MV ČR 
-  * **9:10 Stav otevřených dat v České republice** / Michal Kubáň (MVČR) +  * **9:10 {{:edu:konference:michal_kuban_2018.pdf|Stav otevřených dat v České republice}}** / Michal Kubáň (MVČR) 
-  * **9:30 Keynote 1: Publikace legislativních dat** /Enrico Francesconi+  * **9:30 [[https://drive.google.com/open?id=1MA1_hSjsXvjA3ZHUywvjBs59FtA5l4ol|Keynote 1: Publikace legislativních dat]]** / Enrico Francesconi (Úřad pro publikace Evropské unie)
  
   * **10:15 Coffee break**   * **10:15 Coffee break**
  
-  * **10:45 Keynote 2: Kvalita otevřených dat** /Lina Bruns +  * **10:45 [[https://drive.google.com/open?id=1XEFUMY-WYuDvp4ieFv36va0KfI2dK6zU|Keynote 2: Kvalita otevřených dat]]** / Lina Bruns (Fraunhofer FOKUS) 
-  * **11:30 Portál otevřených dat** /Jakub Klímek, Martin Nečaský+  * **11:30 Portál otevřených dat** / Jakub Klímek (MV ČR)
  
   * **12:00 Oběd**    * **12:00 Oběd**
  
-  * **12:45 Zpráva o 2. hackatonu #hackujstat** /Jaroslav Broža (NKÚ) +  * **12:45 [[https://drive.google.com/open?id=1knr9AzgY7Ggibby75avuV1G2mImcMVpF|Zpráva o 2. hackatonu #hackujstat]]** / Jaroslav Broža (NKÚ) 
-  * **13:00 Ukázky využití otevřených dat** /  +  * **13:00 [[https://drive.google.com/open?id=1JuRKA3eGoIj7m_g8tV-_plMgflIKNWb-|Ukázky využití otevřených dat]]** / Michal Škop (MVČR) 
-  * **13:15 Otevřená data na MZČR** /Tomáš Kučera (MZČR) +  * **13:15 [[https://drive.google.com/open?id=1nKjYjNkmrBPQGLXkMvcKJDUnxu8ecily|Otevřená data na MZČR]]** / Tomáš Kučera (MZČR) 
-  * **13:30 Otevřená data Královéhradeckého kraje** /Radmila Velnerová (HRKR+  * **13:30 [[https://drive.google.com/open?id=1XXpDUOf991quJr5TwfplQlJrHs8Jmjhv|Otevřená data Královéhradeckého kraje]]** / Radmila Velnerová (KHK
-  * **13:45 Smart city Písek** /Miloš Prokýšek (Písek) +  * **13:45 Smart city Písek** / Miloš Prokýšek (město Písek) 
-  * **14:00 Diskuze s přednášejícími** /Přednášející z předchozích bloků +  * **14:00 Diskuze s přednášejícími** / Přednášející z předchozích bloků 
-  * **15:00 Oficiální ukončení konference** /+  * **15:00 Oficiální ukončení konference** 
   * **    Prostor pro debatu s členy týmu otevřených dat MVČR**   * **    Prostor pro debatu s členy týmu otevřených dat MVČR**
  
Řádek 37: Řádek 34:
  
 <WRAP left> <WRAP left>
 +{{:edu:konference:michal_kuban.jpg?nolink&200 |}} **Michal Kubáň** pracuje na Ministerstvu vnitra jako národní koordinátor otevřených dat. Předtím pracoval ve Fondu Otakara Motejla jako open data advokát a pro Evropskou komisi monitoroval oblast otevřených dat  a přístup k informacím v ČR. Vystudoval mezinárodní vztahy na Rijksuniversiteit v Groningenu- Předtím studoval také na Katholieke Universiteit Leuven a Universidad Nacional Autónoma de México. Jako konzultant Úřadu vlády pomáhal při tvorbě vládních politik  v oblasti otevřeného vládnutí a e-democracy. Pro World Wide Web Foundation zpracovával několik mezinárodních výzkumů hodnocení otevřenosti a transparentnosti veřejné správy.  Za prosazování otevřených dat ve veřejné správě obdržel v minulém roce Křišťálovou lupu a cenu OTEVŘENO.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:enrico_francesconi.jpg?nolink&200 |}} **Enrico Francesconi** is an official at the European Commission - DG Publications Office and researcher at ITTIG-CNR, the Legal Information Institute of the National Research Council of Italy. His main interests include Semantic Web technologies for the legal domain, legal ontologies and knowledge representation, AI techniques for legal document classification and knowledge extraction, e-Government, e-Participation. He is Vice-President and Member of the Executive Committee of the International Association for Artificial Intelligence and Law, Section Editor on Ontology and Knowledge Representation of the Artificial Intelligence and Law journal (Springer), co-Editor in Chief of the Journal on Open Access to Law (Cornell University, Law School), Scientific Advisory Board Member of Law, Governance and Technology 
 +Series (Springer). He served as Conference Chair of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013, Rome). He has been a member of the Italian and European working groups defining XML and URI standards for legal documents and representative of the Italian Ministry of Justice in the e-Law Working Group of the Council of the European Union. He is professor of Information Retrieval and Semantic Web Technologies at the Computer Science Faculty of the University of Florence.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:lina_bruns.jpg?nolink&200 |}}
 **Lina Bruns** je výzkumnou pracovnicí Fraunhofer-Institutu pro otevřené komunikační systémy (FOKUS) v Berlíně. Lina získala magisterský titul v  oborech Electronic Government a Business Informatics (2017). Její oblast zájmu zahrnuje modernizaci a digitalizaci ve veřejné správě. Během třech posledních let v Fraunhofer-Institutu FOKUS Lina spolupracovala na mnoha různých projektech zaměřených na e-government a otevřená data, mj. analyzovala stav otevřených dat na úrovni vlád spolkových zemí Německa. Svůj výzkum zaměřuje Lina na kvalitu otevřených dat. V té souvislosti pracuje na projektu věnovanému vytváření postupů, které pomáhají institucím veřejné správy publikovat kvalitní otevřená data a metadata. **Lina Bruns** je výzkumnou pracovnicí Fraunhofer-Institutu pro otevřené komunikační systémy (FOKUS) v Berlíně. Lina získala magisterský titul v  oborech Electronic Government a Business Informatics (2017). Její oblast zájmu zahrnuje modernizaci a digitalizaci ve veřejné správě. Během třech posledních let v Fraunhofer-Institutu FOKUS Lina spolupracovala na mnoha různých projektech zaměřených na e-government a otevřená data, mj. analyzovala stav otevřených dat na úrovni vlád spolkových zemí Německa. Svůj výzkum zaměřuje Lina na kvalitu otevřených dat. V té souvislosti pracuje na projektu věnovanému vytváření postupů, které pomáhají institucím veřejné správy publikovat kvalitní otevřená data a metadata.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:jakub_klimek.jpg?nolink&200 |}} **Jakub Klímek** se věnuje oblasti otevřených a propojených dat již 5 let. V roce 2013 dosáhl titulu Ph.D. na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v oboru informatika, kde nyní působí jako odborný asistent. Dále působí jako odborný asistent na Fakultě informačních technologií ČVUT v Praze a účastnil se několika lokálních i evropských výzkumných projektů v oblasti propojených otevřených dat a pravidelně v této oblasti publikuje na mezinárodních konferencích a ve vědeckých časopisech. Od roku 2015 působí také jako expert na otevřená a propojená data na Ministerstvu vnitra ČR a aktuálně pomáhá s publikací otevřených dat na několika českých úřadech.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:jaroslav_broža.jpg?nolink&200 |}} **Jaroslav Broža** - Narodil se v roce 1974 v Kraslicích. Vystudoval Husitskou teologickou fakultu Univerzity Karlovy, za diplomovou práci na téma „Psychická manipulace v sektách“ obdržel v roce 1999 Hlávkovu cenu. V letech 2000 až 2004 absolvoval výcvik ve skupinové psychoterapii.
 +Od roku 2001 pracuje na NKÚ, v letech 2003 až 2011 byl tajemníkem prezidenta, od roku 2011 působí na pozici ředitel odboru komunikace.
 +Od roku 2008 je členem celostátní poroty soutěže Zlatý erb, soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
 +</WRAP>
 +
 +<WRAP left>
 +{{:edu:konference:michal_skop.jpg?nolink&200 |}} **Michal Škop** je členem skupiny pro otevřená data MVČR. Vystudoval matematiku a doktorát má z demografie na Univerzitě Karlově. Je analytikem, který se zabývá datovými politickými analýzami - z voleb, z parlamentu, apod. Je také předsedou sdružení KohoVolit.eu, které vytváří Volební kalkulačky. Nově je i zastupitelem města Plasy.
 </WRAP> </WRAP>
  
Řádek 45: Řádek 66:
  
 <WRAP left> <WRAP left>
-{{:edu:konference:radmila__velnerova.png?nolink&200 |}} **Ing. Radmila Velnerová**, pracuje na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jako vedoucí analytického odděleníSpolupodílí se na otevírání dat Královéhradeckého kraje, koordinuje činnosti celého procesu. Spolupracovala na implementaci zprovoznění komunikačního Portálu příspěvkových organizací.+{{:edu:konference:tomas_kucera.png?nolink&200 |}} **Tomáš Kučera** se zabývá online technologiemi od roku 2001zejména návrhem a vývojem webových stránekNa Ministerstvu zdravotnictví koordinuje otevírání dat pro samotné ministerstvo všechny jeho podřízené organizace. Pomáhá rovněž v elektronizaci procesů na ministerstvu.
 </WRAP> </WRAP>
  
 <WRAP left> <WRAP left>
-{{:edu:konference:enrico_francesconi.jpg?nolink&200 |}} **Enrico Francesconi** is an official at the European Commission - DG Publications Office and researcher at ITTIG-CNRthe Legal Information Institute of the National Research Council of ItalyHis main interests include Semantic Web technologies for the legal domainlegal ontologies and knowledge representation, AI techniques for legal document classification and knowledge extraction, e-Government, e-ParticipationHe is Vice-President and Member of the Executive Committee of the International Association for Artificial Intelligence and Law, Section Editor on Ontology and Knowledge Representation of the Artificial Intelligence and Law journal (Springer), co-Editor in Chief of the Journal on Open Access to Law (Cornell University, Law School), Scientific Advisory Board Member of Law, Governance and Technology  +{{:edu:konference:radmila__velnerova.png?nolink&200 |}} **Ing. Radmila Velnerová**, pracuje na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jako vedoucí analytického odděleníSpolupodílí se na otevírání dat Královéhradeckého krajekoordinuje činnosti celého procesuSpolupracovala na implementaci zprovoznění komunikačního Portálu příspěvkových organizací.
-Series (Springer). He served as Conference Chair of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013, Rome). He has been member of the Italian and European working groups defining XML and URI standards for legal documents and representative of the Italian Ministry of Justice in the e-Law Working Group of the Council of the European Union. He is professor of Information Retrieval and Semantic Web Technologies at the Computer Science Faculty of the University of Florence.+
 </WRAP> </WRAP>
  
 ==== Minulé ročníky ==== ==== Minulé ročníky ====
 Minulé ročníky naleznete v [[edu:konference:start|přehledu ročníků výročních konferencí Ministerstva vnitra k otevřeným datům]]. Minulé ročníky naleznete v [[edu:konference:start|přehledu ročníků výročních konferencí Ministerstva vnitra k otevřeným datům]].
  • edu/konference/2018.1539270737.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
  • (upraveno mimo DokuWiki)