Toto je starší verze dokumentu!


Výroční konference Otevřená data ve veřejné správě 2018

 • Termín konference: pátek 2. listopadu 2018
 • Moderátor: Lenka Kováčová
 • Čas: 9:00 - 15:00 (registrace od 8:30)
 • Místo konání: Národní technická knihovna, Ballingův sál (vstup do Ballingova sálu: vchod NTK4), Studentská 13, Praha 6

Registrace účastníků je povinná, vstup na konferenci je zdarma.

 • 8:30 Registrace a káva
 • 9:00 Zahájení / zástupce MVČR
 • 9:10 Stav otevřených dat v České republice / Michal Kubáň (MVČR)
 • 9:30 Keynote 1: Publikace legislativních dat /Enrico Francesconi
 • 10:15 Coffee break
 • 10:45 Keynote 2: Kvalita otevřených dat /Lina Bruns
 • 11:30 Portál otevřených dat /Jakub Klímek, Martin Nečaský
 • 12:00 Oběd
 • 12:45 Zpráva o 2. hackatonu #hackujstat /Jaroslav Broža (NKÚ)
 • 13:00 Ukázky využití otevřených dat /
 • 13:15 Otevřená data na MZČR /Tomáš Kučera (MZČR)
 • 13:30 Otevřená data Královéhradeckého kraje /Radmila Velnerová (HRKR)
 • 13:45 Smart city Písek /Miloš Prokýšek (Písek)
 • 14:00 Diskuze s přednášejícími /Přednášející z předchozích bloků
 • 15:00 Oficiální ukončení konference /
 • Prostor pro debatu s členy týmu otevřených dat MVČR

Lina Bruns je výzkumnou pracovnicí Fraunhofer-Institutu pro otevřené komunikační systémy (FOKUS) v Berlíně. Lina získala magisterský titul v oborech Electronic Government a Business Informatics (2017). Její oblast zájmu zahrnuje modernizaci a digitalizaci ve veřejné správě. Během třech posledních let v Fraunhofer-Institutu FOKUS Lina spolupracovala na mnoha různých projektech zaměřených na e-government a otevřená data, mj. analyzovala stav otevřených dat na úrovni vlád spolkových zemí Německa. Svůj výzkum zaměřuje Lina na kvalitu otevřených dat. V té souvislosti pracuje na projektu věnovanému vytváření postupů, které pomáhají institucím veřejné správy publikovat kvalitní otevřená data a metadata.

PhDr. Miloš Prokýšek, Ph.D., je odborně zaměřen na problematiku zpracování dat. V rámci své činnosti pro Smart Písek se zaměřuje na identifikaci a publikaci dat, aplikaci principu OpenData v projektech města a integraci stávajících informačních systémů. Mimoto působí jako odborný asistent na Ústavu aplikované informatiky, Přírodovědecké fakulty, Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde garantuje řadu předmětů z oblasti databází a softwarového inženýrství.

Ing. Radmila Velnerová, pracuje na Krajském úřadu Královéhradeckého kraje jako vedoucí analytického oddělení. Spolupodílí se na otevírání dat Královéhradeckého kraje, koordinuje činnosti celého procesu. Spolupracovala na implementaci a zprovoznění komunikačního Portálu příspěvkových organizací.

Enrico Francesconi is an official at the European Commission - DG Publications Office and researcher at ITTIG-CNR, the Legal Information Institute of the National Research Council of Italy. His main interests include Semantic Web technologies for the legal domain, legal ontologies and knowledge representation, AI techniques for legal document classification and knowledge extraction, e-Government, e-Participation. He is Vice-President and Member of the Executive Committee of the International Association for Artificial Intelligence and Law, Section Editor on Ontology and Knowledge Representation of the Artificial Intelligence and Law journal (Springer), co-Editor in Chief of the Journal on Open Access to Law (Cornell University, Law School), Scientific Advisory Board Member of Law, Governance and Technology Series (Springer). He served as Conference Chair of the Fourteenth International Conference on Artificial Intelligence and Law (ICAIL 2013, Rome). He has been a member of the Italian and European working groups defining XML and URI standards for legal documents and representative of the Italian Ministry of Justice in the e-Law Working Group of the Council of the European Union. He is professor of Information Retrieval and Semantic Web Technologies at the Computer Science Faculty of the University of Florence.

 • edu/konference/2018.1539270737.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
 • (upraveno mimo DokuWiki)