Datová sada: Připojení k internetu

Seznam wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a podmínek použití.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
dodavatel_ic Řetězec Subjekt, který službu (hotspot) dodává. IČ.
dodavatel_nazev Řetězec Subjekt, který službu (hotspot) dodává. Název.
objednatel_ic Řetězec Organizace, která službu (hotspot) objednává (většinou stejný, kdou data publikuje). IČ.
objednatel_nazev Řetězec Organizace, která službu (hotspot) objednává (většinou stejný, kdou data publikuje). Název.
adresa_umisteni_kod_adm Řetězec Adresa místa hotspotu. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_umisteni_kod_obce Řetězec Adresa místa hotspotu. Obec - LAU 2 kód.
adresa_umisteni_nazev_obce Řetězec Adresa místa hotspotu. Název obce.
adresa_umisteni_nazev_momc Řetězec Adresa místa hotspotu. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_umisteni_nazev_mop Řetězec Adresa místa hotspotu. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_umisteni_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa hotspotu. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_umisteni_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa hotspotu. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_umisteni_nazev_ulice Řetězec Adresa místa hotspotu. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_umisteni_typ_so Řetězec Adresa místa hotspotu. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_umisteni_cislo_domovni Řetězec Adresa místa hotspotu. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_umisteni_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa hotspotu. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_umisteni_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa hotspotu. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_umisteni_psc Řetězec Adresa místa hotspotu. Poštovní směrovací číslo.
adresa_umisteni_kod_okresu Řetězec Adresa místa hotspotu. Okres - LAU 1 kód.
adresa_umisteni_nazev_okresu Řetězec Adresa místa hotspotu. Název okresu.
adresa_umisteni_kod_kraje Řetězec Adresa místa hotspotu. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_umisteni_nazev_kraje Řetězec Adresa místa hotspotu. Název kraje.
adresa_umisteni_budova Řetězec Adresa místa hotspotu. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_umisteni_patro Řetězec Adresa místa hotspotu. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_umisteni_mistnost Řetězec Adresa místa hotspotu. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_umisteni_text Řetězec Adresa místa hotspotu. Celá adresa jako jeden řetězec.
umisteni_system Řetězec Geo souřadnice umístění hotspotu. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Geo souřadnice umístění hotspotu. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Geo souřadnice umístění hotspotu. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Geo souřadnice umístění hotspotu. Zápis geometrie podle standardu WKT.
mac_adresa Řetězec Jedinečná adresa zařízení hotspotu.
v_provozu AnoNe Určuje, zda je zařízení stále aktivní, nebo jestli už je nahrazeno.
essid Řetězec Název sítě.
rezim Řetězec Kompatilibita sítě (a; b; n; c; a jejich kombinace).
pravidla Řetězec Podmínky a postup pro připojení.
restrikce Řetězec Omezení v rámci připojení (např. pouze stránky úřadu).
rychlost_download Desetinné číslo Max. rychlost stahování dat.
rychlost_download_jednotka Řetězec Download v jednotkách.
rychlost_upload Desetinné číslo Max. rychlost odesílání dat.
rychlost_upload_jednotka Řetězec Upload uveden v jednotkách.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyPřipojení k internetu
AnoPopis datové sadySeznam wifi hotspotů, jejich umístění s možností připojení vč. pravidel a podmínek použití.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovawifi; wi-fi; hotspot; internet
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC3875
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA