Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

informace:kontext:open-movements [2018/12/19 15:05]
Jakub Klímek vytvořeno
informace:kontext:open-movements [2019/06/23 22:02] (aktuální)
Drahomír Chocholatý
Řádek 2: Řádek 2:
  
 Pojem / slovo „Open“ se nenápadně stává přívlastkem názvů stále větší oblastí lidského bytí a konání a je tak jasným důkazem směřování lidstva k otevřené společnosti. Pojem / slovo „Open“ se nenápadně stává přívlastkem názvů stále větší oblastí lidského bytí a konání a je tak jasným důkazem směřování lidstva k otevřené společnosti.
-Naprostá většina iniciativ, které ve svém názvu obsahují „open“ je převážně zaměřena na definování legislativních podmínek umožňujících volné užívání obsahů, jichž se týkají, dále na stanovení potřebných standardů a principů pro práci s nimi a vytvářením vhodného prostředí pro jejich zpřístupnění. Otevřená data jsou často součástí standardů uvedených "​otevřených" ​iniciativ"​.+Naprostá většina iniciativ, které ve svém názvu obsahují „open“ je převážně zaměřena na definování legislativních podmínek umožňujících volné užívání obsahů, jichž se týkají, dále na stanovení potřebných standardů a principů pro práci s nimi a vytvářením vhodného prostředí pro jejich zpřístupnění. Otevřená data jsou často součástí standardů uvedených "​otevřených iniciativ"​.