Spojení se současnými trendy tzv. "open movements"

Pojem / slovo „Open“ se nenápadně stává přívlastkem názvů stále větší oblastí lidského bytí a konání a je tak jasným důkazem směřování lidstva k otevřené společnosti. Naprostá většina iniciativ, které ve svém názvu obsahují „open“ je převážně zaměřena na definování legislativních podmínek umožňujících volné užívání obsahů, jichž se týkají, dále na stanovení potřebných standardů a principů pro práci s nimi a vytvářením vhodného prostředí pro jejich zpřístupnění. Otevřená data jsou často součástí standardů uvedených „otevřených iniciativ“.

  • Open content - zabývá se přípravou a publikací zdrojů zaměřených na lidské publikum (jako je próza, fotografie,video) s cílem jejich poskytnutí k volnému užití.
  • Open education - rozšiřuje přístup k učení a školení tradičně nabízených prostřednictvím formálních vzdělávacích systémů, typicky prováděno způsobem on-line bez požadavků na předcházející vzdělání.
  • Open educational resources - volně přístupné, otevřeně licencované dokumenty a média, které jsou užitečné pro výuku, učení, a hodnocení, jakož i pro výzkumné účely.
  • Open access - otevřený přístup k vědeckým publikacím na internetu, často jsou součástí zpřístupnění článků i přiložené otevřené datové sady.
  • Open Knowledge – zasazují se o otevřenost řešení řady problémů v nejrůznějších oblastech (věda, historie, zeměpis, hudba, filmy, knihy, vláda, ….). V kontextu otevřených dat je Open Knowledge to, čím se otevřené data stanou, když jsou užitečné, publikované a využívané.
  • Open notebook science - odkazuje na použití otevřeného datového konceptu na co největší část vědeckého procesu, včetně neúspěšných experimentů a nezpracovaných experimentálních dat.
  • Open science - přístup k otevření a propojení vědeckých aktiv, jako jsou data, metody a nástroje s propojenými datovými technikami umožňujícími transparentní, reprodukovatelný a mezioborový výzkum.
  • informace/kontext/open-movements.txt
  • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
  • autor: 127.0.0.1