Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
standardy:csv:chybné-datumy [2020/10/20 07:57]
Jakub Klímek stará verze byla obnovena (2020/06/03 09:37)
standardy:csv:chybné-datumy [2021/01/21 13:37] (aktuální)
Jakub Klímek [Řešení]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Datumy ve formátu jiném než YYYY-MM-DD ====== ====== Datumy ve formátu jiném než YYYY-MM-DD ======
-Formát CSV je určen pro strojové zpracování, nikoliv pro čtení lidmi či pro tisk.+Formát CSV je určen pro strojové zpracování dat, nikoliv pro čtení dat lidmi či pro tisk.
 Pro datumy a časy se, stejně jako pro čísla, v CSV používá syntaxe pro [[https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-datatypes|jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema]].  Pro datumy a časy se, stejně jako pro čísla, v CSV používá syntaxe pro [[https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#built-in-datatypes|jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema]]. 
 Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi. Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.
  
-Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá pro data a časy jinou syntaxi, v českém prostředí zejména ''1. září 2017'' nebo ''9.4.2017'' apod., což zbytečně znesnadňuje použití.+Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá pro datumy a časy jinou syntaxi, v českém prostředí zejména ''1. září 2017'' nebo ''9.4.2017'' apod., což zbytečně znesnadňuje použití.
  
 ===== Symptomy ===== ===== Symptomy =====
Řádek 10: Řádek 10:
  
 ===== Řešení ===== ===== Řešení =====
-Je třeba zajistit použití správné syntaxe pro datumy a časy, tedy zjednodušeně YYYY-MM-DD pro data, HH:MM:SS pro čas. +Je třeba zajistit použití správné syntaxe pro datumy a časy, tedy zjednodušeně YYYY-MM-DD pro data, HH:MM:SS pro čas, YYYY-MM-DDTHH:MM:SS pro datum a čas. 
-Pro datumy se používá [[https://www.w3.org/TR/xmlschema-2/#date|syntaxe pro datový typ xsd:date]], tedy např. ''2017-09-04''.+Správná syntaxe pro [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/#datum|datumy]], [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/#čas|časy]] a [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/2020-07-01/#datum-a-čas|data a časy]] je specifikována příslušnou [[https://ofn.gov.cz/základní-datové-typy/2020-07-01/#datum|Otevřenou formální normou pro základní datové typy]]
 +Tedy např. ''2017-09-04'' pro datum bez časové zóny, ''2019-01-01+01:00'' pro datum s časovou zónou, ''09:30:00'' pro čas bez časové zóny, ''09:30:10.5+01:00'' pro čas s časovou zónou a pokud je specifikováno datum i čas, pak ''2019-01-01T09:30:00+02:00'' či ''2019-01-01T09:30:10.5+01:00''.
  • standardy/csv/chybné-datumy.1603173463.txt.gz
  • Poslední úprava: 2020/10/20 07:57
  • autor: Jakub Klímek