Datumy ve formátu jiném než YYYY-MM-DD

Formát CSV je určen pro strojové zpracování dat, nikoliv pro čtení dat lidmi či pro tisk. Pro datumy a časy se, stejně jako pro čísla, v CSV používá syntaxe pro jednoduché datové typy definované jazykem XML Schema. Stejná syntaxe se pro tyto datové typy používá i ve formátech XML, JSON a RDF, což zjednodušuje práci s nimi.

Může se ale stát, že máte CSV soubor, který používá pro datumy a časy jinou syntaxi, v českém prostředí zejména 1. září 2017 nebo 9.4.2017 apod., což zbytečně znesnadňuje použití.

Tabulkový editor nedokáže s datumy pracovat jako s datumy a vidí je jako text nebo číslo.

Je třeba zajistit použití správné syntaxe pro datumy a časy, tedy zjednodušeně YYYY-MM-DD pro data, HH:MM:SS pro čas, YYYY-MM-DDTHH:MM:SS pro datum a čas. Správná syntaxe pro datumy, časy a data a časy je specifikována příslušnou Otevřenou formální normou pro základní datové typy. Tedy např. 2017-09-04 pro datum bez časové zóny, 2019-01-01+01:00 pro datum s časovou zónou, 09:30:00 pro čas bez časové zóny, 09:30:10.5+01:00 pro čas s časovou zónou a pokud je specifikováno datum i čas, pak 2019-01-01T09:30:00+02:00 či 2019-01-01T09:30:10.5+01:00.

  • standardy/csv/chybné-datumy.txt
  • Poslední úprava: 2021/01/21 13:37
  • autor: Jakub Klímek