informace:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
informace:start [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
informace:start [2021/10/05 17:35] (aktuální)
Jakub Míšek [Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti?]
Řádek 30: Řádek 30:
  
 ====== Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti? ====== ====== Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti? ======
-Ano! Dle § 5 odst. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím mohou informačně povinné subjekty obecně zveřejňovat informace, ledaže by se v konkrétním případě jednalo o zákonem omezenou výjimky (například protože jde o osobní údaje nebo obchodní tajemství).+Ano! Dle § 5 odst. zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím mohou informačně povinné subjekty obecně zveřejňovat informace, ledaže by se v konkrétním případě jednalo o zákonem omezenou výjimky (například protože jde o osobní údaje nebo obchodní tajemství).
  
-Informace poskytované zveřejněním, ať už povinně nebo na základě této dobrovolnosti, je třeba poskytovat v souladu s § 4b odst. 1 v otevřeném formátu (alespoň jednom), a pokud to umožnuje technická specifikace informace, tak musí být formát i strojově čitelný. Zákon zároveň stanoví, že formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy, což jsou podzákonná psaná pravidla, často technického charakteru, která mají zajistit standardizaci a interoperabilitu mezi různými poskytovateli informací, aby byla co nejvíce zajištěna možnost opětovného užití informací. Zákon tedy předpokládá co možná nejotevřenější způsob publikace informací. Na této stránce naleznete otevřené formální normy, které směřují ke správné publikaci otevřených dat, a které mají být v souladu s § 4b odst. 1 co nejvíce dodržovány.+Informace poskytované zveřejněním, ať už povinně nebo na základě této dobrovolnosti, je třeba poskytovat v souladu s § 4b v otevřeném formátu (alespoň jednom), a pokud to umožnuje technická specifikace informace, tak musí být formát i strojově čitelný. Zákon zároveň stanoví, že formát i metadata by měly co nejvíce splňovat otevřené formální normy, což jsou podzákonná psaná pravidla, často technického charakteru, která mají zajistit standardizaci a interoperabilitu mezi různými poskytovateli informací, aby byla co nejvíce zajištěna možnost opětovného užití informací. Zákon tedy předpokládá co možná nejotevřenější způsob publikace informací. Na této stránce naleznete otevřené formální normy, které směřují ke správné publikaci otevřených dat, a které mají být v souladu s § 4b co nejvíce dodržovány.
  
 ===== Kam dál? ===== ===== Kam dál? =====
  • informace/start.txt
  • Poslední úprava: 2021/10/05 17:35
  • autor: Jakub Míšek