informace:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
informace:start [2021/10/05 17:35]
Jakub Míšek [Mohu poskytovat otevřená data i bez zákonné povinnosti?]
informace:start [2022/09/28 10:37] (aktuální)
Jakub Míšek
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Co jsou otevřená data? ====== ====== Co jsou otevřená data? ======
  
-Otevřená data jsou dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3-11|§ 3 odst. 11 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] "... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat." Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. Pomohla například k vytvoření [[https://www.hlidacsmluv.cz/|Hlídače smluv]], [[https://mapybezbarier.cz/cs/|Map bez bariér]], [[https://volebnikalkulacka.cz/cs/inventura-hlasovani-2017|Inventuru hlasování v PSP ČR]] nebo [[https://www.seznam.cz/jizdnirady|obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích]].+Otevřená data jsou dle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1999-106#p3a-11|§ 3 odst. zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím]] "... informace zveřejňované způsobem umožňujícím dálkový přístup v otevřeném a strojově čitelném formátu, jejichž způsob ani účel následného využití není povinným subjektem, který je zveřejňuje, omezen a které jsou evidovány v národním katalogu otevřených dat." Otevřená data jsou vysoce efektivní způsob zveřejňování informací veřejného sektoru. Pomohla například k vytvoření [[https://www.hlidacsmluv.cz/|Hlídače smluv]], [[https://mapybezbarier.cz/cs/|Map bez bariér]], [[https://volebnikalkulacka.cz/cs/inventura-hlasovani-2017|Inventuru hlasování v PSP ČR]] nebo [[https://www.seznam.cz/jizdnirady|obohacení mapy Prahy o vyhledávání v MHD spojích]].
  
 <WRAP center round tip 60%> <WRAP center round tip 60%>
  • informace/start.txt
  • Poslední úprava: 2022/09/28 10:37
  • autor: Jakub Míšek