Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

statistika:plnění-nařízení-vlády-2018-01-12 [2019/11/27 12:18]
Jakub Klímek vytvořeno
statistika:plnění-nařízení-vlády-2018-01-12 [2019/11/27 12:18]
Jakub Klímek
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data ======+====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 12.1.2018 ======
 Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-425/zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]]. Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-425/zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]].