Příprava lokálního katalogu

Správce (lokálního) katalogu otevřených dat, po instalaci katalogu IT specialistou, připraví katalog pro zveřejnění a pro zadávání záznamů o datových sadách. To zahrnuje:

  • identifikaci a vytvoření uživatelů, kteří budou moci spravovat záznamy o datových sadách,
  • případnou úpravu vzhledu katalogu dle grafického stylu Poskytovatele.