Datová sada: Sportoviště

Seznam sportovišť, hal, hřišť, koupališť, bazénů, otevírací hodiny, vstupné a poplatky.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
provozovatel_ic Řetězec Správní orgán/provozovatel. IČ.
provozovatel_nazev Řetězec Správní orgán/provozovatel. Název.
sportoviste Řetězec Bližší upřesnění typu sportoviště (koupaliště, hřiště, hala, …).

| Řetězec | Název sportoviště. |

adresa_kod_adm Řetězec Adresa sportoviště. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa sportoviště. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa sportoviště. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa sportoviště. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa sportoviště. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa sportoviště. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa sportoviště. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa sportoviště. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa sportoviště. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa sportoviště. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa sportoviště. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa sportoviště. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa sportoviště. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa sportoviště. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa sportoviště. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa sportoviště. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa sportoviště. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa sportoviště. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa sportoviště. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa sportoviště. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa sportoviště. Celá adresa jako jeden řetězec.
umisteni_system Řetězec Umístění sportoviště. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Umístění sportoviště. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Umístění sportoviště. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Umístění sportoviště. Zápis geometrie podle standardu WKT.
kontakt_telefon Řetězec Kontaktní údaje sportoviště. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontaktní údaje sportoviště. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontaktní údaje sportoviště. E-mail.
kontakt_url URL Kontaktní údaje sportoviště. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontaktní údaje sportoviště. ID datové schránky.
otevreno Řetězec Otevírací doba.
sport Řetězec Druh provozovaného sportu/sportů.
cena Desetinné číslo Částka vstupného v Kč.
vstupne Řetězec Popis, za co je vstupné vybíráno (časové období, na jak dlouho, věková kategorie, …).
parkoviste Řetězec Informace o možnosti parkování.

| Celé číslo | Kapacita sportoviště. |

upresneni_kapacity Řetězec Popis kapacity sportoviště (počet kurtů, maximální počet návštěvníků, …).
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySportoviště
AnoPopis datové sadySeznam sportovišť, hal, hřišť, koupališť, bazénů, otevírací hodiny, vstupné a poplatky.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizacečtvrtletně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovasport;hřiště;bazén;sportoviště
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC4245;5766
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA