Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
statistika:plnění-nařízení-vlády-2019-11-27 [2019/11/27 18:33]
Jakub Klímek
— (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
-====== Plnění nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, k 27.11.2019 ====== 
-Na této stránce monitorujeme věcné plnění a kvalitu plnění [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-425/zneni-20190101|Nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data]]. 
- 
-<WRAP center round info 60%> 
-Od této verze dále kontrolujeme také dostupnost datových sad přes [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|protokol IPv6]] a [[špatná-praxe:chybějící-cors|podporu techniky CORS]]. 
-</WRAP> 
-===== Přehled otevřenosti datových sad ===== 
- 
-V tabulce uvádíme přehled a pod tabulkou detailnější poznámky k datovým sadám, které stále nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu. 
-Sloupec ''Stav'' má hodnotu ''Otevřeno'', pokud jsou splněny podmínky dané legislativou, bez přihlédnutí ke kvalitě splnění. 
-Sloupec ''Bezchybnost'' má hodnotu ''Ano'', pokud je datová sada publikována zcela dle standardů a doporučení zde na https://data.gov.cz. 
-Poslední aktualizace proběhla ''27.11.2019''. 
- 
-^ Číslo ^ Název datové sady ^ Nařízeno k ^ Stav ^ Bezchybnost ^ Povinný subjekt ^ Strojově čitelný formát ^ Otevřený formát ^ Dálkový přístup ^ Neomezené použití ^ Registrace v NKOD ^ Správná registrace v NKOD ^ Správné technické provedení ^  
-| 1 | [[#znalci_a_tlumočníci|Znalci a tlumočníci]]                 | <color red>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.justice.cz/|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 2 | [[#znalecké_ústavy|Znalecké ústavy]]                         | <color red>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.justice.cz/|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm|Ano]] | Ne | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 3 | [[#monitor_státní_pokladna|Monitor Státní pokladna]]         | <color red>1.1.2017</color>    | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]]           | Ano | Ano | Ano | Ne | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-statni-pokladna-ciselniky|Jen číselníky]] | Ne  | Ano | 
-| 4 | [[#banky|Banky]]                                             | 1.1.2019                       | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CNrdnBanka/666175539|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 5 | [[#jízdní_řády|Jízdní řády]]                                 | 1.7.2018 | <color green>**Otevřeno**</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mdcr.cz/|Ministerstvo dopravy]] | Částečně | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20dopravy&témata=http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN|Ano]]  | Ne  | Ne  |  
-| 6 | [[#cedr_-_centrální_registr_dotací|CEDR - centrální registr dotací]] | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano  | Ano | Ano | Ano  | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-dotace-cedr-iii|Ano]] | Ne  | Ne | 
-| 7 | [[#výzkum_vývoj_a_inovace|Výzkum, vývoj a inovace]]        | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.vlada.cz/|Úřad vlády]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---www.vlada.cz-scripts-modules-otevrena_data-package_show-id-CEA-Aktivity-VaVaI|Ano]] | Ne | Ne | 
-| 8 | [[#centrální_evidence_volných_pracovních_míst|Centrální evidence volných pracovních míst]] | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color>| <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | [[https://www.uradprace.cz/web/cz/ke-stazeni-1|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 9 | [[#agentury_práce|Agentury práce]]                           | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ano      | Ano | [[https://www.uradprace.cz/web/cz/ke-stazeni-1|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 10 | [[#školský_rejstřík|Školský rejstřík]]                      | <color red>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.msmt.cz/|Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy]] | Ano | Ano | Ano | Ne        | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20školství,%20mládeže%20a%20tělovýchovy&klíčová%20slova=školy|Ano]]  | Ne  | Ne| 
-| 11 | [[#poskytovatelé_sociálních_služeb|Poskytovatelé sociálních služeb]]   | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color> | [[https://www.mpsv.cz|Ministerstvo práce a sociálních věcí]] | Ne       | Ne  | [[https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne  | 
-| 12 | [[#léčivé_přípravky|Léčivé přípravky]]                      | <color red>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.sukl.cz/|Státní ústav pro kontrolu léčiv]] | Ano | Ano | [[https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 13 | [[#datové_schránky|Datové schránky]]                        | <color red>1.1.2017</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>| [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | [[https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do?part=opendata|Ano]] | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/170966154|Chybně]] | Ne | Ne | 
-| 14 | [[#registr_práv_a_povinností_rpp_|Registr práv a povinností (RPP)]]    | <color>1.1.2019</color> | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datové-sady?klíčová%20slova=registr%20práv%20a%20povinností|Ano]]  | Ano | Ne | 
-| 15 | [[#registr_územní_identifikace__adres_a_nemovitostí_rúian_|Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN)]]    | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.cuzk.cz/|Český úřad zeměměřický a katastrální]] | Ano | Ano | Ano | [[https://www.cuzk.cz/Predpisy/Podminky-poskytovani-prostor-dat-a-sitovych-sluzeb/Podminky-poskytovani-prostorovych-dat-CUZK.aspx|Ne]] | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Český%20úřad%20zeměměřický%20a%20katastrální&klíčová%20slova=RÚIAN|Ano]] | Ano  | Ne | 
-| 16 | [[#národní_registr_poskytovatelů_zdravotních_služeb__nrpzs_|Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS)]]                 | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.mzcr.cz/|Ministerstvo zdravotnictví]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---opendata.mzcr.cz-api-3-action-package_show-id-nrpzs|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 17 | [[#registr_poskytovatelů_pomoci_obětem_trestných_činů|Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů]]                 | <color red>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.justice.cz/|Ministerstvo spravedlnosti]] | Ne | Ne | [[https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf|Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 18 | [[#registr_směnárníků|Registr směnárníků]]                  | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano        | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CNrdnBanka/670932402|Ano]]  | Ano  | Ne | 
-| 19 | [[#ares|ARES]]                                              | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color>| <color red>Ne</color>| [[http://www.mfcr.cz/|Ministerstvo financí]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-ares-administrativni-registr-ekonomickych-subjektu|Ano]] | Ne  | Ne  | 
-| 20 | [[#obsazovaná_služební_místa_z_informačního_systému_o_státní_službě_isoss|Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS]] | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color> | [[http://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano | Ano | Ano | Ano | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20vnitra&klíčová%20slova=ISoSS|Ano]] | Ano | Ne | 
-| 21 | [[#registr_zdravotnických_prostředků|Registr zdravotnických prostředků (RZPRO)]]               | <color red>1.1.2019</color> | <color red>Neotevřeno</color> | <color red>Ne</color>  | [[http://www.sukl.cz/|Státní ústav pro kontrolu léčiv]] | Ne | Ne | [[https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/| Ano]] | Ne        | Ne  | Ne  | Ne| 
-| 22 | [[#registr_smluv|Registr smluv]]                            | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mvcr.cz/|Ministerstvo vnitra]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372|Ano]] | Ne  | Ne | 
-| 23 | [[#veřejné_zakázky|Veřejné zakázky]]                        | 1.1.2017 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>| [[https://www.mmr.cz|Ministerstvo pro místní rozvoj]] | Ano      | Ano | Ano | Ano       | [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20pro%20místní%20rozvoj&klíčová%20slova=veřejné%20zakázky|Ano]] | Ne  | Ne  | 
-| 24 | [[#registr_oprávněných_osob_v_oblasti_spotřebitelského_úvěru|Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru]]   | 1.1.2019 | <color green>**Otevřeno**</color> | <color red>Ne</color>  | [[https://www.cnb.cz|Česká národní banka]] | Ano | Ano | Ano | Ano        | [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/CNrdnBanka/670932369|Ano]] | Ano  | Ne| 
- 
-S případnými dotazy nás [[kontakt:start|můžete kontaktovat]]. 
- 
-===== Informace k jednotlivým datovým sadám ===== 
-Zde uvádíme detailnější informace k jednotlivým datovým sadám. 
-Pro ty, které zatím nevyhovují legislativě či standardům popsaným na tomto webu, uvádíme bližší informace k tomu, co je špatně. 
- 
-==== Znalci a tlumočníci ==== 
-Informace obsažené v seznamu znalců a tlumočníků podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36|zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[http://datalot.justice.cz/justice/repznatl.nsf/$$SearchForm?OpenForm|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
------ 
- 
-==== Znalecké ústavy ==== 
-Informace obsažené v seznamu znaleckých ústavů podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1967-36|zákona č. 36/1967 Sb.]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[http://datalot.justice.cz/justice/znust.nsf/$$Search?OpenForm&Seq=1|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
------ 
- 
-==== Monitor Státní pokladna ==== 
-Účetní záznamy obsažené v centrálním systému účetních informací státu podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-563|zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou účetních záznamů, které jsou zjišťovány a využívány výhradně pro potřeby monitorovacích, zjišťovacích a kontrolních činností orgánů veřejné správy a nemají povahu účetních výkazů nebo finančních výkazů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://monitor.statnipokladna.cz/2019/|Webová aplikace]] 
-  * [[https://monitor.statnipokladna.cz/2019/zdrojova-data/|Data ke stažení]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Nemá otevřené [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] (např. se zakazuje data pozměňovat) 
-  - Datové sady nejsou [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] 
-  - Číselníky jsou [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/http---data.mfcr.cz-api-3-action-package_show-id-statni-pokladna-ciselniky|zaregistrovány v NKOD]], nicméně nevyhovujícím způsobem. Každý číselník má tvořit jednu datovou sadu a byýt řádně popsán metadaty. 
-  - Obsah pokladny, tj. jednotlivé výkazy, nejsou registrovány v NKOD 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fmonitor.statnipokladna.cz%2Fdata%2Fdruhrizeni.xml&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== Banky ==== 
-Obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění k činnosti obsažené v seznamu bank a poboček zahraničních bank působících na území České republiky podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-21|zákona č. 21/1992 Sb., o bankách]], ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fapl.cnb.cz%2Fapljerrsdad%2FJERRS.OPENDATA.STAHUJ%3Fp_seznam%3D1&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== Jízdní řády ==== 
-Informace obsažené v celostátním informačním systému o jízdních řádech podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-111|zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě]], ve znění pozdějších předpisů, a [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1994-266|zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20dopravy&témata=http://publications.europa.eu/resource/authority/data-theme/TRAN|Registrace v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Část dat není v [[standardy:technicke-standardy-pro-datove-sady-na-stupni-3|otevřeném formátu]] 
-  - Chybně dělená klíčová slova v záznamu v NKOD 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fportal.cisjr.cz%2Fpub%2Fdraha%2Fmestske%2FJDF.zip&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
- 
-==== CEDR - centrální registr dotací ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci, v níž se zpracovávají údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších obdobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-218|zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datové-sady?dotaz=cedr&poskytovatel=Ministerstvo%20financí|Dotace - IS CEDR III v NKOD]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Registrace v NKOD neodpovídá standardu DCAT-AP, 1 datová sada má distribuce lišící se obsahem, ne jen formátem. Registrace by měla být rozdělena na jednotlivé datové sady. 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|je použit pouze nezabezpečený protokol HTTP]] 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - [[špatná-praxe:chybějící-cors|Technika CORS]] je podporována u SPARQL endpointu, nicméně díky [[špatná-praxe:http|nepodpoře HTTPS]] je to irelevantní. 
- 
------ 
-==== Výzkum, vývoj a inovace ==== 
-Informace obsažené v informačním systému výzkumu, vývoje a inovací podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-130|zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---www.vlada.cz-scripts-modules-otevrena_data-package_show-id-CEA-Aktivity-VaVaI|Centrální evidence aktivit výzkumu, experimentálního vývoje a inovací]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybně vyplněné téma v záznamu v NKOD 
-  - Registrované odkazy používají protokol HTTP, což je [[špatná-praxe:http|špatná praxe]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=http%3A%2F%2Fwww.vlada.cz%2Fassets%2Furad-vlady%2Fotevrena_data%2FCentralni_evidence%2FCEA_programy-2015-2017.csv&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
- 
- 
-==== Centrální evidence volných pracovních míst ==== 
-Informace obsažené v centrální evidenci volných pracovních míst podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://www.uradprace.cz/web/cz/ke-stazeni-1|Web Úřadu práce]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.uradprace.cz&s=2001%3aaf0%3afff4%3aee00%3a0%3a0%3a0%3a34&latest|Qualys SSL Labs]] 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory odkazují na již neexistující schémata, například ''http://portal.mpsv.cz/xml/exportvm/volnamista-2-5-7.xsd'' 
-  - JSON soubory nejsou [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]] 
-  - [[špatná-praxe:chybějící-cors|Technika CORS]] je podporována, ale není podporována HTTP metoda ''OPTIONS'', viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fwww.mpsv.cz%2Fod%2Fsoubory%2Fcis-dovednosti.json&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
- 
------ 
- 
-==== Agentury práce ==== 
-Informace obsažené v evidenci agentur práce podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-435|zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://www.uradprace.cz/web/cz/ke-stazeni-1|Web Úřadu práce]] 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.uradprace.cz&s=2001%3aaf0%3afff4%3aee00%3a0%3a0%3a0%3a34&latest|Qualys SSL Labs]] 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]] 
-  - XML soubory nejsou [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsány schématy]], resp. jsou popsány pomocí DTD, což je již nevyhovující 
-  - [[špatná-praxe:chybějící-cors|Technika CORS]] není implementována a [[špatná-praxe:komprese|nevhodná metoda komprese]] znemožňuje práci s daty z JavaScriptu v prohlížeči. 
- 
------ 
-==== Školský rejstřík ==== 
-Informace obsažené ve školském rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561|zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou data narození ředitele školy nebo školského zařízení 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - [[špatná-praxe:komprese|XML soubory nejsou při přenosu protokolem HTTP komprimovány]] 
-  - [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#definice_vlastního_schématu_pro_data_v_xml|Chybí XML schémata]] 
-  - [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/https---data.msmt.cz-api-3-action-package_show-id-rejstrik-skol-a-skolskych-zarizeni-jihomoravsky-kraj|Tam, kde je odkaz na schéma vyplněn]], vede na ZIP soubor obsahující proprietární XML formát s popisem struktury XML souborů čitelnou lidmi. Požadováno je ale strojově čitelné XML schéma v jazyce XML Schema, které je navíc [[standardy:xml:chybějící-odkaz-na-schéma|z XML souborů nalinkováno]] 
-  - Samotná struktura XML souboru neodpovídá dobré praxi při návrhu XML souborů, zejména špatné zanořování elementů a v důsledku jejich špatné pojmenování, např. <code xml> 
-<SkolaPlnyNazev>Školní klub</SkolaPlnyNazev> 
-<SkolaDruhTyp>G22</SkolaDruhTyp> 
-<SkolaKapacita>48</SkolaKapacita> 
-<SkolaKapacitaJednotka>žák</SkolaKapacitaJednotka> 
-</code> 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Frejstriky.msmt.cz%2Fopendata%2Fvrejcz010.xml&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
- 
------ 
- 
-==== Poskytovatelé sociálních služeb ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů sociálních služeb podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2006-108|zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://iregistr.mpsv.cz/socreg|Registr poskytovatelů sociálních služeb - starý]] 
-  * [[https://www.mpsv.cz/web/cz/registr-poskytovatelu-sluzeb|Registr poskytovatelů sociálních služeb - nový]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Chybí data ke stažení, k dispozici je jen webová aplikace 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=mpsv.cz&s=91.195.106.171&latest|Qualys SSL Labs]] 
- 
------ 
-==== Léčivé přípravky ==== 
-Informace o léčivých přípravcích s omezením výdeje na lékařský předpis nebo na lékařský předpis s omezením, informace o léčivých přípravcích s možností výdeje bez lékařského předpisu nebo bez lékařského předpisu s omezením a informace o vyhrazených léčivých přípravcích obsažené v evidenci registrovaných léčivých přípravků vedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378|zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech)]], ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou dokumentů do této evidence vkládaných 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://opendata.sukl.cz/?q=katalog/databaze-lecivych-pripravku-dlp|Záznam v lokálním katalogu SÚKL]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada není [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrována v NKOD]] 
-  - Podmínky užití nejsou dle [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|návodu na stanovení podmínek užití]] 
-  - Publikován je ZIP archiv obsahující různé soubory, což jednak neodpovídá [[špatná-praxe:komprese|doporučení o kompresi]], ale hlavně by tato datová sada měla být rozdělena na více datových sad podle toho, co který soubor věcně obsahuje, nebo by musel být použít vhodnější datový formát, například RDF, XML či JSON, kde lze jednotlivé položky propojovat či zanořovat. 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu mají špatná schémata. Je k distpozici pouze proprietární, lidsky čitelný popis sloupců v chybném CSV souboru. Je třeba vytvořit a publikovat [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw|schémata dle CSV on the Web]]. 
-  - Soubory v archivu [[https://opendata.gov.cz/špatná-praxe:start#nejčastější_chyby_při_použití_formátu_csv|nejsou správné CSV soubory]] 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=opendata.sukl.cz&latest|Qualys SSL Labs]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fopendata.sukl.cz%2Fsoubory%2FDLP_datove_rozhrani20170913.csv&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== Datové schránky ==== 
-Informace obsažené v seznamu fyzických osob, podnikajících fyzických osob, právnických osob a orgánů veřejné moci, které mají zřízenu a zpřístupněnu datovou schránku, podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-300|zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://www.mojedatovaschranka.cz/sds/welcome.do?part=opendata|Portál datových schránek]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je chybně [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https%3A%2F%2Fdata.gov.cz%2Fzdroj%2Fdatová-sada%2F170966154|registrována v NKOD]] - odkazy ke stažení nefungují, datová sada by měla být rozdělena do 4 datových sad podle typu datové schránky 
-  - Chybí [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|podmínky užití]] - jsou ale u chybného záznamu v NKOD 
-  - XML soubory [[standardy:xml:chybějící-odkaz-na-schéma|se neodkazují na XSD schéma]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fwww.mojedatovaschranka.cz%2Fsds%2Fdatafile.do%3Fformat%3Dxml%26service%3Dseznam_ds_ovm&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== Registr práv a povinností (RPP) ==== 
-Informace obsažené v základním registru agend, orgánů veřejné moci, soukromoprávních uživatelů údajů a některých práv a povinností podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
- 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=rpp-opendata.egon.gov.cz|Qualys SSL Labs]] 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - [[špatná-praxe:komprese|JSON(-LD) soubory nejsou při přenosu protokolem HTTP komprimovány]] 
-  - [[špatná-praxe:chybějící-cors|Technika CORS]] je podporována, ale není podporována HTTP metoda ''OPTIONS'', viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Frpp-opendata.egon.gov.cz%2Fodrpp%2Fdatovasada%2Fagendy.jsonld&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
- 
------ 
-==== Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RÚIAN) ==== 
-Informace obsažené v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2009-111|zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Podmínky užití nejsou dle [[cinnost:stanoveni-podminek-uziti|návodu na stanovení podmínek užití]] 
-  - [[špatná-praxe:http|Není použito HTTPS]] 
-  - Datové sady distribuované v CSV formátu [[standardy:csv:chybějící-schéma|nemají schémata]]. 
-  - Některé CSV soubory jsou komprimované jako ZIP soubor, což lze vyřešit lépe, pomocí [[špatná-praxe:komprese|komprese na úrovní HTTP]] 
-  - CSV soubory jsou chybné. [[standardy:csv:chybné-kódování|Nemají kódování UTF-8]], [[standardy:csv:chybný-oddělovač|používají chybný oddělovač]] a [[standardy:csv:chybějící-schéma|chybí jim schémata]]. 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], nicméně díky [[špatná-praxe:http|nepodpoře HTTPS]] je to irelevantní. 
- 
------ 
-==== Národní registr poskytovatelů zdravotních služeb (NRPZS) ==== 
-Informace obsažené v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2011-372|zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - [[špatná-praxe:http-content-type|HTTP hlavička schématu]] nemá být ''application/json'', ale specifičtější ''application/csvm+json; charset=utf-8'', viz [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3?s[]=csvw#metadata_vocabulary_for_tabular_data_csv_on_the_web_csvw]] 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fopendata.mzcr.cz%2Fdata%2Fnrpzs%2Fnarodni-registr-poskytovatelu-zdravotnich-sluzeb.csv&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== Registr poskytovatelů pomoci obětem trestných činů ==== 
-Informace obsažené v registru poskytovatelů pomoci obětem trestných činů podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-45|zákona č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)]], ve znění pozdějších předpisů 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[https://otc.justice.cz/verejne/seznam.jsf|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=otc.justice.cz&s=2001%3aaf0%3affee%3a200%3a0%3a0%3ac2d5%3a29e6&latest|Qualys SSL Labs]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fotc.justice.cz%2Fverejne%2Fseznam.jsf&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
- 
-==== Registr směnárníků ==== 
-Jméno, popřípadě jména, příjmení nebo obchodní firma, adresa bydliště nebo sídla, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u fyzické osoby a obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby a datum vzniku oprávnění provozovat směnárenskou činnost u právnické osoby obsažené v registru směnárníků podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-277|zákona č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti]], ve znění pozdějších předpisů, a to bez předchozích změn těchto informací 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fapl.cnb.cz%2Fapljerrsdad%2FJERRS.OPENDATA.STAHUJ%3Fp_seznam%3D2&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== ARES ==== 
-Informace obsažené v seznamu o osobách zapsaných v České republice ve veřejném rejstříku zveřejňovaném Ministerstvem financí podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2013-304|zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[http://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_opendata.html.cz|Otevřená data v ARES]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Datová sada je [[cinnost:sprava-katalogizacniho-zaznamu-v-nkod|registrovány v NKOD]] chybně, měla by být rozdělena do několika datových sad tak, aby se každý soubor ke stažení dal popsat samostatně. 
-  - Jsou zaregistrovány pouze webové stránky obsahující další instrukce pro to, jak data získat, což stěžuje přístup k datům. Jednotlivé datové soubory ke stažení (jejich URL) má být zaregistrováno přímo v NKOD. 
-  - CSV data používají [[standardy:csv:chybný-oddělovač|středníky jako oddělovače]] 
-  - CSV data používají [[standardy:csv:chybné-kódování|chybné kódování UTF-8 BOM]], má být použito UTF-8 
-  - [[standardy:csv|Oddělovačem řádek v CSV souboru]] má být CRLF, ne jen LF 
-  - Chybí [[standardy:csv:chybějící-schéma|schéma CSV souborů]] 
-  - Pro přístup k datům [[špatná-praxe:http|není použito HTTPS]] 
-  - Různé datové sady používají [[špatná-praxe:komprese|různou kompresi]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], nicméně díky [[špatná-praxe:http|nepodpoře HTTPS]] je to irelevantní. 
- 
------ 
- 
-==== Obsazovaná služební místa z Informačního systému o státní službě ISoSS ==== 
-Informace obsažené v evidenci obsazovaných služebních míst podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-234|zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě]], ve znění pozdějších předpisů. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20vnitra&klíčová%20slova=ISoSS|Obsazovaná služební místa v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Není implementována [[špatná-praxe:komprese|komprese na úrovni HTTP]] 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - CSV schéma [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3#definice_vlastního_schématu_pro_data_v_csv|není validní]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fportal.isoss.cz%2Fciselniky%2FISoSS_TOC_CIJZK.csv&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
-==== Registr zdravotnických prostředků ==== 
-Informace obsažené v Registru zdravotnických prostředků podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2014-268|zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů]], ve znění pozdějších předpisů 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-Datová sada je přístupná pouze přes [[https://eregpublicsecure.ksrzis.cz/Registr/RZPRO/ZdravotnickyProstredek|vyhledávací formulář]]. 
-Je třeba zajistit [[:start#jak_otevírat_data|kompletní publikaci datové sady v otevřené podobě]]. 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=eregpublicsecure.ksrzis.cz|Qualys SSL Labs]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Feregpublicsecure.ksrzis.cz%2FRegistr%2FRZPRO%2FZdravotnickyProstredek&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
- 
-==== Registr smluv ==== 
-Metadata smluv obsažená v registru smluv podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-340|zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)]], ve znění pozdějších předpisů. 
- 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datová-sada?iri=https://data.gov.cz/zdroj/datové-sady/MV/143188372|Registr smluv v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Záznam v NKOD neodpovídá plně standardu DCAT-AP. Odkaz ke stažené je vyplněn jako odkaz na stránky s přístupem k datové sadě. 
-  - Odkaz na datové schéma vede na ZIP archiv obsahující nejrůznější schémata a textové soubory. 
-  - Registrován je indexový soubor, který je potřeba zpracovávat pro získání dalších odkazů na soubory ke stažení. Vhodnější by bylo volit variantu [[špatná-praxe:limity|kompletního balíku dat a změnových souborů]]. 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - [[špatná-praxe:komprese|XML soubory nejsou při přenosu protokolem HTTP komprimovány]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fdata.smlouvy.gov.cz%2F&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]] 
- 
------ 
- 
-==== Veřejné zakázky ==== 
-Informace obsažené v informačním systému o veřejných zakázkách podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-134|zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek]]. 
-=== Přístup k datové sadě === 
-  * [[https://data.gov.cz/datové-sady?poskytovatel=Ministerstvo%20pro%20místní%20rozvoj&klíčová%20slova=veřejné%20zakázky|Veřejné zakázky v NKOD]] 
-=== Identifikované problémy === 
-  - V odkazech na data [[špatná-praxe:http|Není použito HTTPS]] 
-  - [[špatná-praxe:https|Chybně implementovaný protokol HTTPS]] viz [[https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=www.isvz.cz&latest|Qualys SSL Labs]] 
-  - XML soubor není [[standardy:technicke-standardy-pro-vytvareni-datovych-schemat-na-stupni-3|popsán schématem]] 
-  - Datumy v XML souborech [[https://data.gov.cz/otevřené-formální-normy/základní-datové-typy/#datum|neodpovídají formátu xsd:date]] 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], nicméně díky [[špatná-praxe:http|nepodpoře HTTPS]] je to irelevantní. 
- 
------ 
-==== Registr oprávněných osob v oblasti spotřebitelského úvěru ==== 
-Informace bez jejich předchozích změn obsažené v registru osob oprávněných v oblasti spotřebitelského úvěru k činnostem podle zákona o spotřebitelském úvěru vedeném podle [[https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-257|zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru]], ve znění pozdějších předpisů, a to 
-  - jméno, popřípadě obchodní firma, adresa bydliště, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u fyzické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru, 
-  - obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a datum vzniku oprávnění k činnosti u právnické osoby samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce, zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru a nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru, 
-  - jméno, popřípadě obchodní firma nebo název, adresa bydliště nebo sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, u fyzické nebo právnické osoby zahraničního zprostředkovatele 
- 
-=== Identifikované problémy === 
-  - Data [[špatná-praxe:chybějící-ipv6|nejsou přístupná přes IPv6]] 
-  - Není podporována [[špatná-praxe:chybějící-cors|technika CORS]], viz [[https://www.test-cors.org/#?client_method=OPTIONS&client_credentials=false&server_url=https%3A%2F%2Fapl.cnb.cz%2Fapljerrsdad%2FJERRS.OPENDATA.STAHUJ%3Fp_seznam%3D5&server_enable=true&server_status=200&server_credentials=false&server_tabs=remote|test-cors.org]]