standardy:csv:null

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
standardy:csv:null [2020/06/03 09:37]
127.0.0.1 upraveno mimo DokuWiki
standardy:csv:null [2021/05/14 12:44] (aktuální)
michal.kuban
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Hodnoty null ====== ====== Hodnoty null ======
-Ve formátu CSV se prázndná hodnota reprezentuje opravdu jako prázdná.+Ve formátu CSV se prázdná hodnota reprezentuje opravdu jako prázdná.
 Zástupné řetězce jako například ''null'' jsou chybné - budou interpretovány jako jedna z hodnot. Zástupné řetězce jako například ''null'' jsou chybné - budou interpretovány jako jedna z hodnot.
 <code csv> <code csv>
  • standardy/csv/null.txt
  • Poslední úprava: 2021/05/14 12:44
  • autor: michal.kuban