Datová sada: Nabídka nepotřebného majetku organizačním složkám státu

Seznam nabízeného nepotřebného majetku organizačním složkám státu k bezúplatnému převodu dle zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.