Publikace datové sady v otevřené podobě

Po vytvoření publikačního plánu je nutné postupně jednotlivé datové sady publikovat dle stanoveného harmonogramu. Postup publikace datové sady v otevřené podobě v sobě zahrnuje její analýzu a návrh technické podoby její publikace, přípravu datové sady do navržené podoby, její publikaci a katalogizaci.

Jednotlivé činnosti jsou zachyceny v následujícím diagramu. Po kliknutí na činnost se dostanete na detailní popis její doporučované náplně. Jednotlivé plavecké dráhy odpovídají rolím, které by se měly procesu otevírání dat účastnit. Po kliknutí na roli se dostanete na její popis.

Legenda:

  • Obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost.
  • Obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost.
  • Šipky značí návaznost mezi činnostmi.