Datová sada: Parkovací místa a zóny placeného stání

Parkovací místa a zóny placeného stání včetně informací související s jejich využíváním.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID zóny či místa v rámci datové sady.
umisteni_system Řetězec Geolokace parkoviště. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Geolokace parkoviště. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Geolokace parkoviště. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Geolokace parkoviště. Zápis geometrie podle standardu WKT.
typ Řetězec Typ parkoviště či jiné upřesnění účelu (např. pouze pro rezidenty; pouze krátkodobé stání; pouze návštěvníci určité organizace a podobně).
adresa_kod_adm Řetězec Adresa parkoviště. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa parkoviště. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa parkoviště. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa parkoviště. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa parkoviště. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa parkoviště. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa parkoviště. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa parkoviště. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa parkoviště. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa parkoviště. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa parkoviště. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa parkoviště. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa parkoviště. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa parkoviště. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa parkoviště. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa parkoviště. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa parkoviště. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa parkoviště. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa parkoviště. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa parkoviště. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa parkoviště. Celá adresa jako jeden řetězec.
zpoplatneno_od Čas Specifikace času odkdy je parkování zpoplatněno.
zpoplatneno_do Čas Specifikace času dokdy je parkování zpoplatněno.
zpoplatneno_jine Řetězec Jiné specifikace zpoplatnění parkoviště (dny v týdnu, konkrétní data, a podobně).
rezidenti_od Čas Specifikace času odkdy je parkování vyhrazeno pro rezidenty.
rezidenti_do Čas Specifikace času dokdy je parkování vyhrazeno pro rezidenty.
rezidenti_jine Řetězec Jiné specifikace vyhrazení parkování pro rezidenty (dny v týdnu, konkrétní data, a podobně).
zdarma_od Čas Specifikace času odkdy je parkování zdarma.
zdarma_do Čas Specifikace času dokdy je parkování zdarma.
zdarma_jine Řetězec Jiné specifikace omezení parkování zdarma (dny v týdnu, konkrétní data, a podobně).
cena_castka Desetinné číslo Cena parkování za jednotku. Částka.
cena_mena Řetězec Cena parkování za jednotku. Zkratka měny dle ISO 4217.
jednotka Řetězec Jednotka parkování.
poznamky Řetězec Další poznámky k parkovišti.
pocet_mist Celé číslo Celkový počet parkovacích míst.
pocet_mist_volno Celé číslo Počet aktuálně volných parkovacích míst.
spravcovska_spolecnost_ic Řetězec Provozovatel parkoviště. IČ.
spravcovska_spolecnost_nazev Řetězec Provozovatel parkoviště. Název.
www URL Webové stránky vztahující se k parkovišti.
webcam URL Odkaz na webovou kameru snímající parkoviště.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyParkovací místa a zóny placeného stání
AnoPopis datové sadyParkovací místa a zóny placeného stání včetně informací související s jejich využíváním.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceprůbežně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaparkování
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC5429, 2663
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA