Datová sada: Parky - rostliny

Publikace informací o rostlinné výsadbě, druhy rostlin, počty květin, apod.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
druh Řetězec Druh vysazených rostlin.
katastr Řetězec Označení území s vysazenými rostlinami.
uzemi Řetězec Místní název území nebo oblasti, parku, dvoru, prostoru mezi ulicemi, náměstí, …
adresa_kod_adm Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa místa vysazených rostlin. Celá adresa jako jeden řetězec.
souradnice_system Řetězec Souřadnice umístění vysazených rostlin. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
souradnice_lat Desetinné číslo Souřadnice umístění vysazených rostlin. Zeměpisná šířka.
souradnice_lon Desetinné číslo Souřadnice umístění vysazených rostlin. Zeměpisná délka.
souradnice_geobody Řetězec Souřadnice umístění vysazených rostlin. Zápis geometrie podle standardu WKT.
umisteni Řetězec Přesný popis umístění výsadby, případně přesné umístění v parku v návaznosti na systém číslování jeho ploch.
spravce_ic Řetězec Označení subjektu, který udržuje výsadbu a ošetřuje dřeviny. IČ.
spravce_nazev Řetězec Označení subjektu, který udržuje výsadbu a ošetřuje dřeviny. Název.
nazev Řetězec Běžný název vysazených rostlin.
botanicky Řetězec Botanické označení vysazených rostlin.
pocet Celé číslo Celkový počet vysazených rostlin daného typu v parku.
jednotka Řetězec Jednotka počtu rostlin.
vymera Celé číslo Výměra výsadby vysazených rostlin ve čtverečních metrech.
poznamka Řetězec Doplňující informace a zajímavosti k výsadbě konkrétního typu rostlin.
popis_uzemi Řetězec Zajímavosti, turistické informace a popis území s vysazenými rostlinami.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyParky - rostliny
AnoPopis datové sadyPublikace informací o rostlinné výsadbě, druhy rostlin, počty květin, apod.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovapark, dřevina, keř, rostlina, květina.
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC1260;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA