Datová sada: Regionální a mezinárodní spolupráce

Seznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
spoluprace Řetězec Název konkrétní regionální spolupráce.
spoluprace_cil Řetězec Stanovený cíl spolupráce.
spoluprace_efekt Řetězec Seznam přínosů dosažených spoluprací.
spoluprace_popis Řetězec Popis předmětu spolupráce.
spoluprace_naklady_castka Desetinné číslo Finanční objem spolupráce na projektu. Částka.
spoluprace_naklady_mena Řetězec Finanční objem spolupráce na projektu. Zkratka měny dle ISO 4217.
spoluprace_zacatek Datum Datum zahájení spolupráce (projektu).
spoluprace_konec Datum Předpokládaný datum ukončení spolupráce (ukončení projektu).
spolupracujici_subjekt_ic Řetězec Název spolupracujícího subjektu. IČ.
spolupracujici_subjekt_nazev Řetězec Název spolupracujícího subjektu. Název.
spolupracujici_subjekt_adresa_kod_adm Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
spolupracujici_subjekt_adresa_kod_obce Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Obec - LAU 2 kód.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_obce Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název obce.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_momc Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_mop Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
spolupracujici_subjekt_adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Kód části obce vedené v ISÚI.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
spolupracujici_subjekt_adresa_typ_so Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
spolupracujici_subjekt_adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
spolupracujici_subjekt_adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
spolupracujici_subjekt_adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
spolupracujici_subjekt_adresa_psc Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Poštovní směrovací číslo.
spolupracujici_subjekt_adresa_kod_okresu Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Okres - LAU 1 kód.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název okresu.
spolupracujici_subjekt_adresa_kod_kraje Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Kraj - NUTS 3 kód.
spolupracujici_subjekt_adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Název kraje.
spolupracujici_subjekt_adresa_budova Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
spolupracujici_subjekt_adresa_patro Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Číslo patra nebo jiné označení patra.
spolupracujici_subjekt_adresa_mistnost Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
spolupracujici_subjekt_adresa_text Řetězec Adresa spolupracujícího subjektu. Celá adresa jako jeden řetězec.
spolupracujici_subjekt_web URL Odkaz na webové stránky spolupracujícího subjektu.
program_nazev Řetězec Název programu podpory (např. operační programy).
projekt_nazev Řetězec Výstižný (oficiální) název projektu.
projekt_id Řetězec Identifikační číslo projektu.
projekt_cil Řetězec Cíl projektu vyžadujícího spolupráci.
projekt_zacatek Datum Datum zahájení projektu.
projekt_konec Datum Předpokládaný datum ukončení projektu.
projekt_web URL Odkaz na stránky realizovaného projektu.
projekt_aktivita Řetězec Název konkrétní aktivity.
aktivita_predmet Řetězec Popis obsahu aktivity.
aktivita_misto_kod_adm Řetězec Adresa realizace aktivity. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
aktivita_misto_kod_obce Řetězec Adresa realizace aktivity. Obec - LAU 2 kód.
aktivita_misto_nazev_obce Řetězec Adresa realizace aktivity. Název obce.
aktivita_misto_nazev_momc Řetězec Adresa realizace aktivity. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
aktivita_misto_nazev_mop Řetězec Adresa realizace aktivity. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
aktivita_misto_kod_casti_obce Řetězec Adresa realizace aktivity. Kód části obce vedené v ISÚI.
aktivita_misto_nazev_casti_obce Řetězec Adresa realizace aktivity. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
aktivita_misto_nazev_ulice Řetězec Adresa realizace aktivity. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
aktivita_misto_typ_so Řetězec Adresa realizace aktivity. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
aktivita_misto_cislo_domovni Řetězec Adresa realizace aktivity. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
aktivita_misto_cislo_orientacni Řetězec Adresa realizace aktivity. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
aktivita_misto_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa realizace aktivity. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
aktivita_misto_psc Řetězec Adresa realizace aktivity. Poštovní směrovací číslo.
aktivita_misto_kod_okresu Řetězec Adresa realizace aktivity. Okres - LAU 1 kód.
aktivita_misto_nazev_okresu Řetězec Adresa realizace aktivity. Název okresu.
aktivita_misto_kod_kraje Řetězec Adresa realizace aktivity. Kraj - NUTS 3 kód.
aktivita_misto_nazev_kraje Řetězec Adresa realizace aktivity. Název kraje.
aktivita_misto_budova Řetězec Adresa realizace aktivity. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
aktivita_misto_patro Řetězec Adresa realizace aktivity. Číslo patra nebo jiné označení patra.
aktivita_misto_mistnost Řetězec Adresa realizace aktivity. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
aktivita_misto_text Řetězec Adresa realizace aktivity. Celá adresa jako jeden řetězec.
aktivita_umisteni_system Řetězec Souřadnice oblasti společných aktivit. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
aktivita_umisteni_lat Desetinné číslo Souřadnice oblasti společných aktivit. Zeměpisná šířka.
aktivita_umisteni_lon Desetinné číslo Souřadnice oblasti společných aktivit. Zeměpisná délka.
aktivita_umisteni_geobody Řetězec Souřadnice oblasti společných aktivit. Zápis geometrie podle standardu WKT.
aktivita_popis Řetězec Detailní popis průběhu realizace aktivity.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyRegionální a mezinárodní spolupráce
AnoPopis datové sadySeznam regionálních, národních a mezinárodních spoluprací vyplývajících z programů a projektů dotovaných z evropských a veřejných fondů.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaregion; spolupráce;euroregion; projekt EU, strukturální fond, příhraniční spolupráce, program
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC210;209;208;216;207;226;221;5546;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA