Datová sada: Sběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů

Sběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
id Řetězec Jednoznačné ID sběrného místa v rámci datové sady.
zrizovatel_ic Řetězec Zřizovatel (nebo vlastník) sběrného místa (např město, obec, městská část). IČ.
zrizovatel_nazev Řetězec Zřizovatel (nebo vlastník) sběrného místa (např město, obec, městská část). Název.
zrizovatel_url URL Odkaz na webovou stránku zřizovatele.
provozovatel_ic Řetězec Provozovatel zajišťující svoz či sběr. IČ.
provozovatel_nazev Řetězec Provozovatel zajišťující svoz či sběr. Název.
typ_sberneho_mista Řetězec Typ sběrného místa (nádoba velkoobjemový kontejner stabilní sběrna sběrný dvůr …).
provozni_doba Řetězec Provozní doba.
datum_od Datum Datum, odkdy je sběrné místo v provozu.
datum_do Datum Datum, dokdy je sběrné místo v provozu.
prijimany_odpad Řetězec Seznam typů přijímaných odpadů.
prijimany_nebezpecny_odpad Řetězec Seznam typů přijímaných nebezpečných odpadů.
zpetny_odber_vyrobku Řetězec Seznam typů zpětně přijímaných výrobků.
rezim_vyuzivani Řetězec Omezení pro občany dle bydliště, poplatky, omezení množství za čas.
poznamka Řetězec Další poznámky.
kontakt_telefon Řetězec Kontakt sběrného místa. Telefon.
kontakt_mobil Řetězec Kontakt sběrného místa. Mobilní telefon.
kontakt_email Řetězec Kontakt sběrného místa. E-mail.
kontakt_url URL Kontakt sběrného místa. URL webové stránky.
kontakt_idds Řetězec Kontakt sběrného místa. ID datové schránky.
adresa_kod_adm Řetězec Adresa sběrného místa. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_kod_obce Řetězec Adresa sběrného místa. Obec - LAU 2 kód.
adresa_nazev_obce Řetězec Adresa sběrného místa. Název obce.
adresa_nazev_momc Řetězec Adresa sběrného místa. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_nazev_mop Řetězec Adresa sběrného místa. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_kod_casti_obce Řetězec Adresa sběrného místa. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_nazev_casti_obce Řetězec Adresa sběrného místa. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_nazev_ulice Řetězec Adresa sběrného místa. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_typ_so Řetězec Adresa sběrného místa. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_cislo_domovni Řetězec Adresa sběrného místa. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_cislo_orientacni Řetězec Adresa sběrného místa. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa sběrného místa. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_psc Řetězec Adresa sběrného místa. Poštovní směrovací číslo.
adresa_kod_okresu Řetězec Adresa sběrného místa. Okres - LAU 1 kód.
adresa_nazev_okresu Řetězec Adresa sběrného místa. Název okresu.
adresa_kod_kraje Řetězec Adresa sběrného místa. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_nazev_kraje Řetězec Adresa sběrného místa. Název kraje.
adresa_budova Řetězec Adresa sběrného místa. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_patro Řetězec Adresa sběrného místa. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_mistnost Řetězec Adresa sběrného místa. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_text Řetězec Adresa sběrného místa. Celá adresa jako jeden řetězec.
info_url URL Odkaz na webovou stránku s informacemi o sběrném místě.
umisteni_system Řetězec Geolokace umístění. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Geolokace umístění. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Geolokace umístění. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Geolokace umístění. Zápis geometrie podle standardu WKT.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadySběrná místa pro odpad a umístění kontejnerů
AnoPopis datové sadySběrná místa a umístění kontejnerů pro ukládání tříděného, velkoobjemového, nebezpečného odpadu (vyjma směsného odpadu), provozní doba, kontakty, umístění.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaOdpad, tříděný odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad, sběrné místo, kontejner
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2947
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA