Datová sada: Usnesení z jednání orgánů

Usnesení z jednání orgánů (například zasedání zastupitelstva, Rady města, či Rady kraje).

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
usneseni_id Řetězec Jednoznačné ID usnesení v rámci datové sady (např. číslo usnesení).
nazev_usneseni Řetězec Název, resp. předmět usnesení.
popis_usneseni Řetězec Popis usnesení.
akce_usneseni Řetězec Akce plynoucí z usnesení (bere na vědomí, doporučuje apod.).
hlasovani_zastupitelu_pro Celé číslo Hlasování zastupitelů - počet pro.
hlasovani_zastupitelu_proti Celé číslo Hlasování zastupitelů - počet proti.
hlasovani_zastupitelu_zdrzelse Celé číslo Hlasování zastupitelů - počet, kteří se zdrželi hlasování.
pocet_zastupitelu_pritomen Celé číslo Počet zastupitelů - přítomen.
pocet_zastupitelu_omluven Celé číslo Počet zastupitelů - omluven.
pocet_zastupitelu_neomluven Celé číslo Počet zastupitelů - neomluven.
cisla_smluv Řetězec Čísla smluv souvsejících s usnesením.
plne_zneni URL Odkaz na plné znění usnesení.
datum_jednani Datum Datum, kdy se jednání koná.
zacatek_jednani Čas Čas zahájení jednání.
konec_jednani Čas Čas ukončení jednání.
organizace_ic Řetězec Organizace, v rámci které se jednání koná. IČ.
organizace_nazev Řetězec Organizace, v rámci které se jednání koná. Název.
organizace_upresneni Řetězec Upřesnění, čeho se zasedání týká (zastupitelstvo obce, konkrétní komise, …).
misto_jednani_kod_adm Řetězec Adresa, kde se jednání koná. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
misto_jednani_kod_obce Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Obec - LAU 2 kód.
misto_jednani_nazev_obce Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název obce.
misto_jednani_nazev_momc Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
misto_jednani_nazev_mop Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
misto_jednani_kod_casti_obce Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Kód části obce vedené v ISÚI.
misto_jednani_nazev_casti_obce Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
misto_jednani_nazev_ulice Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
misto_jednani_typ_so Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
misto_jednani_cislo_domovni Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
misto_jednani_cislo_orientacni Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
misto_jednani_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
misto_jednani_psc Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Poštovní směrovací číslo.
misto_jednani_kod_okresu Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Okres - LAU 1 kód.
misto_jednani_nazev_okresu Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název okresu.
misto_jednani_kod_kraje Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Kraj - NUTS 3 kód.
misto_jednani_nazev_kraje Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Název kraje.
misto_jednani_budova Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
misto_jednani_patro Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Číslo patra nebo jiné označení patra.
misto_jednani_mistnost Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
misto_jednani_text Řetězec Adresa, kde se jednání koná. Celá adresa jako jeden řetězec.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyUsnesení z jednání orgánů
AnoPopis datové sadyUsnesení z jednání orgánů (například zasedání zastupitelstva, Rady města, či Rady kraje).
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceměsíčně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovausnesení, orgán
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC2160
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA