Datová sada: Zeleň mimo parky

Informace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod.

Následující soubory s datovými schématy si můžete stáhnout, zahrnout do svých publikačních plánů a upravit dle vlastních potřeb.

Strojově čitelné datové schéma pro formát XML (XML Schema)

Strojově čitelné datové schéma pro formát CSV (JSON Table Schema)

Dokumentace datového schématu pro formát CSV

Název atributu Datový typ atributu Popis atributu
adresa_uzemi_kod_adm Řetězec Adresa území se zelení. ID adresního místa v Registru územních identifikátorů, adres a nemovitostí.
adresa_uzemi_kod_obce Řetězec Adresa území se zelení. Obec - LAU 2 kód.
adresa_uzemi_nazev_obce Řetězec Adresa území se zelení. Název obce.
adresa_uzemi_nazev_momc Řetězec Adresa území se zelení. Název městského obvodu/městské části, který je vyplněn pouze v případě členěných statutárních měst.
adresa_uzemi_nazev_mop Řetězec Adresa území se zelení. Název městského obvodu Prahy, který je vyplněn pouze v případě Hlavního města Prahy.
adresa_uzemi_kod_casti_obce Řetězec Adresa území se zelení. Kód části obce vedené v ISÚI.
adresa_uzemi_nazev_casti_obce Řetězec Adresa území se zelení. Název části obce, v rámci nadřazené obce, ve které je číslován stavební objekt.
adresa_uzemi_nazev_ulice Řetězec Adresa území se zelení. Název ulice, která je navázána na adresní místo. Může být vyplněn pouze u obcí, které mají zavedenu uliční síť.
adresa_uzemi_typ_so Řetězec Adresa území se zelení. Typ stavebního objektu, může nabývat hodnot: č.p.- číslo popisné stavebního objektu č.ev.- číslo evidenční stavebního objektu.
adresa_uzemi_cislo_domovni Řetězec Adresa území se zelení. Číslo popisné nebo číslo evidenční, podle rozlišeného typu stavebního objektu.
adresa_uzemi_cislo_orientacni Řetězec Adresa území se zelení. Číslo orientační, slouží k orientaci v rámci nadřazené ulice.
adresa_uzemi_znak_cisla_orientacniho Řetězec Adresa území se zelení. Znak čísla orientačního, uveden v případě, že je znak k orientačnímu číslu přidělen.
adresa_uzemi_psc Řetězec Adresa území se zelení. Poštovní směrovací číslo.
adresa_uzemi_kod_okresu Řetězec Adresa území se zelení. Okres - LAU 1 kód.
adresa_uzemi_nazev_okresu Řetězec Adresa území se zelení. Název okresu.
adresa_uzemi_kod_kraje Řetězec Adresa území se zelení. Kraj - NUTS 3 kód.
adresa_uzemi_nazev_kraje Řetězec Adresa území se zelení. Název kraje.
adresa_uzemi_budova Řetězec Adresa území se zelení. Označení budovy jejím názvem, číslem apod.
adresa_uzemi_patro Řetězec Adresa území se zelení. Číslo patra nebo jiné označení patra.
adresa_uzemi_mistnost Řetězec Adresa území se zelení. Číslo místnosti nebo jiné označení místnosti.
adresa_uzemi_text Řetězec Adresa území se zelení. Celá adresa jako jeden řetězec.
nazev Řetězec Oficiální název území se zelení, dvoru, parčíku, místa mezi ulicemi, …
nazev_mistni Řetězec Místní obvyklý název území se zelení, parčíku, dvoru, prostoru mezi ulicemi, náměstí, …
umisteni_system Řetězec Umístění území se zelení. Souřadnicový systém podle registru EPSG označující jednotlivé systémy, např. 5514 (pro S-JTSK), 4326 (pro WGS84).
umisteni_lat Desetinné číslo Umístění území se zelení. Zeměpisná šířka.
umisteni_lon Desetinné číslo Umístění území se zelení. Zeměpisná délka.
umisteni_geobody Řetězec Umístění území se zelení. Zápis geometrie podle standardu WKT.
vlastnik_ic Řetězec Vlastník území se zelení. IČ.
vlastnik_nazev Řetězec Vlastník území se zelení. Název.
druh_zelene Řetězec Druh zeleně.
vymera Desetinné číslo Celková výměra území se zelení.
jednotka_vymera Řetězec Jednotka uváděné výměry zeleně.
zpusob_udrzby Řetězec Stručný popis způsobu údržby území.
passport_seceni URL Odkaz na dokument s detailním popisem způsobu ošetřování území se zelení.
intenzita_seceni Řetězec Harmonogram sečení, nebo stanovení intenzivní třídy sečení..
spravce_seceni_ic Řetězec Subjekt zabezpečující sečení území se zelení. IČ.
spravce_seceni_nazev Řetězec Subjekt zabezpečující sečení území se zelení. Název.
poznamka_uzemi Řetězec Upřesňující popis ošetřovaného území, překážky, omezení, problémy.
 

Následující tabulky zobrazují předpřipravená metadata, jejichž jednotlivé položky můžete kopírovat do vlastního lokálního katalogu nebo do Národního katalogu otevřených dat (NKOD).

Metadata datové sady

Metadata datové sady

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoNázev datové sadyZeleň mimo parky
AnoPopis datové sadyInformace o zelených plochách vysázených mimo parky, jako např. podél cest, na volných prostranstvích mezi ulicemi, domy, apod.
AnoPoskytovatel datNA
AnoPeriodicita aktualizaceročně
AnoSouvisející geografické území - Typ dle RÚIANNA
AnoSouvisející geografické území - Kód dle RÚIANNA
NeKlíčová slovaZeleň, travnatá plocha, parčík, rostlina, květina
NeJméno kurátoraNA
NeEmail kurátoraNA
NeOdkaz na dokumentaci datové sadyNA
NeKlasifikace dle EUROVOC861;2235;
NeDotčené časové období odNA
NeDotčené časové období doNA

Metadata distribuce datové sady

Metadata distribuce

Povinný atributNázev atributuHodnota atributu
AnoOdkaz na datový zdrojNA
AnoFormát dat (MIME type)text/csv
AnoOdkaz na podmínky použitíNA
NeOdkaz na strojem čitelné schémaNA
NeTyp souboru (MIME typ) souboru obsahujícího schématext/csv
NeNázev datového zdrojeNA
NePlatnost odNA
NePlatnost doNA