Toto je starší verze dokumentu!


Vytvoření publikačního plánu

Proces vytvoření publikační plánu je zobrazen v diagramu níže. Ve zkratce zahrnuje:

 • stanovení rolí pro otevírání dat
 • ukotvení odpovědností a postupu publikace do interní legislativy
 • vybrání datových sad k otevření (posouzení přínosů, rizik publikace)
 • stanovení harmonogramu publikace (i s ohledem na technickou náročnost)
 • schválení publikačního plánu vedením
 • pravidelné vyhodnocování stavu publikace

Po kliknutí na činnost se dostanete na její popis. Jednotlivé plavecké dráhy odpovídají rolím, které by se měly procesu otevírání dat účastnit. Po kliknutí na roli se dostanete na její popis. <div style="overflow: auto; width: 100%; text-align: center;"> <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" fill-opacity="1" color-rendering="auto" color-interpolation="auto" text-rendering="auto" stroke="black" stroke-linecap="square" stroke-miterlimit="10" shape-rendering="auto" stroke-opacity="1" fill="black" stroke-dasharray="none" font-weight="normal" stroke-width="1" ont-family="'Dialog'" font-style="normal" stroke-linejoin="miter" font-size="12px" stroke-dashoffset="0" image-rendering="auto" viewBox="0 0 662 644" width="728" height="708"> <!--Generated by ySVG 2.5--> <defs id="genericDefs"/> <g> <defs id="defs1"> <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="318.7199" y2="373.7199" id="linearGradient1" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="305.3266" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="390.3266" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient2" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="351.7499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="457.2499" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient3" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="401.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="500.2499" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient4" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient5" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="403.7199" y2="458.7199" id="linearGradient6" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="640.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="725.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient7" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="448.2499" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="533.2499" y1="667.72" y2="722.72" id="linearGradient8" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="525.1732" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="610.1732" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient9" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="711.4814" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="873.7116" y1="587.72" y2="642.72" id="linearGradient10" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="514.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="620.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient11" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="750.0965" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="835.0965" y1="495.7199" y2="550.72" id="linearGradient12" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <linearGradient x1="629.9232" gradientUnits="userSpaceOnUse" x2="784.4232" y1="867.72" y2="922.72" id="linearGradient13" spreadMethod="reflect"> <stop stop-opacity="0.902" stop-color="rgb(255,255,255)" offset="0%"/> <stop stop-opacity="0.8" stop-color="rgb(212,212,212)" offset="100%"/> </linearGradient> <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath1"> <path d="M0 0 L662 0 L662 644 L0 644 L0 0 Z"/> </clipPath> <clipPath clipPathUnits="userSpaceOnUse" id="clipPath2"> <path d="M225 298 L887 298 L887 942 L225 942 L225 298 Z"/> </clipPath> </defs> <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="translate(-225,-298)" stroke="white"> <rect x="225" width="662" height="644" y="298" clip-path="url(#clipPath2)" stroke="none"/> </g> <g id="y.node.0"> <g fill="rgb(255,242,188)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="rgb(255,242,188)"> <path d="M225.5 298.7199 L225.5 941.4399 L255.5 941.4399 L255.5 298.7199 Z" stroke="none"/> <rect x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"/> <rect fill="white" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199" stroke="none"/> </g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <rect fill="none" x="225.5" width="661.2248" height="642.7199" y="298.7199"/> </g> <g> <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> </g> </g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="642.7199" y="298.7199"/> <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="181.75" y="298.7199"/> <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="174.25" y="480.4699"/> <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="86.5" y="654.7199"/> <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="109" y="741.2199"/> <rect fill="none" x="255.5" width="631.2248" height="91.2199" y="850.2199"/> </g> <g> <g font-size="15px" stroke-linecap="butt" transform="matrix(-0,-1,1,-0,4.5,379.1104)" text-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45"> <text x="2" xml:space="preserve" y="17.0806" stroke="none">Poskytovatel dat</text> </g> </g> </g> <g id="y.edge.0"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M347.8266 373.737 L347.8266 392.7415"/> <path d="M347.8266 403.7415 L353.8266 391.7415 L341.8266 391.7415 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.1"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M364.776 458.7346 L381.7975 486.3662"/> <path d="M387.5668 495.7318 L386.3815 482.3678 L376.1645 488.6617 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.2"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M418.332 495.7053 L431.9904 468.5361"/> <path d="M436.9312 458.7081 L426.1806 466.7346 L436.902 472.1245 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.3"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M500.2768 431.2199 L514.1884 431.2199"/> <path d="M525.1884 431.2199 L513.1884 425.2199 L513.1884 437.2199 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.5"/> <g id="y.edge.4"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M682.6732 458.757 L682.6732 484.7414"/> <path d="M682.6732 495.7414 L688.6732 483.7414 L676.6732 483.7414 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.6"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M567.6732 458.757 L567.6732 484.7414"/> <path d="M567.6732 495.7414 L573.6732 483.7414 L561.6732 483.7414 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.7"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M602.0665 495.7053 L639.7038 465.5955"/> <path d="M648.2933 458.7238 L635.1747 461.5349 L642.6711 470.9054 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.10"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M555.3723 550.7249 L507.531 657.6975"/> <path d="M503.0402 667.7391 L513.4164 659.2342 L502.462 654.3351 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.11"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M567.6732 550.6931 L567.6732 856.757"/> <path d="M567.6732 867.757 L573.6732 855.757 L561.6732 855.757 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.9"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M725.1558 523.22 L739.0838 523.22"/> <path d="M750.0838 523.22 L738.0838 517.22 L738.0838 529.22 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.8"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M792.5965 550.7571 L792.5965 576.7414"/> <path d="M792.5965 587.7414 L798.5965 575.7414 L786.5965 575.7414 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.edge.12"> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <path fill="none" d="M682.6732 550.6803 L682.6732 856.7231"/> <path d="M682.6732 867.7231 L688.6732 855.7231 L676.6732 855.7231 Z" stroke="none"/> </g> </g> <g id="y.node.1"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:rozhodnuti-o-otevirani-dat" > <g fill="url(#linearGradient1)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient1)"> <rect x="305.3266" y="318.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="305.3266" y="318.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="310.4673" xml:space="preserve" y="343.5832" stroke="none">Rozhodnutí o </text> <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="358.2844" stroke="none">otevírání dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.2"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-role-koordinatora" > <g fill="url(#linearGradient2)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient2)"> <rect x="305.3266" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="305.3266" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="308.8061" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Obsazení role </text> <text x="311.8032" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">Koordinátora </text> <text x="314.4721" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">otevírání dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.3"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-interni-legislativy" > <g fill="url(#linearGradient3)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient3)"> <rect x="351.7499" y="495.7199" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="351.7499" y="495.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="380.1571" xml:space="preserve" y="520.5833" stroke="none">Příprava </text> <text x="360.1474" xml:space="preserve" y="535.2844" stroke="none">interní legislativy</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.4"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-interni-legislativy" > <g fill="url(#linearGradient4)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient4)"> <rect x="401.2499" y="403.7199" width="99" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="401.2499" y="403.7199" fill="none" width="99" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="422.7333" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Schválení </text> <text x="406.3974" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">interní legislativy</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.5"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:obsazeni-dalsich-roli" > <g fill="url(#linearGradient5)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient5)"> <rect x="525.1732" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="525.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="540.3246" xml:space="preserve" y="428.5832" stroke="none">Obsazení </text> <text x="538.6605" xml:space="preserve" y="443.2844" stroke="none">dalších rolí</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.6"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:schvaleni-publikacniho-planu" > <g fill="url(#linearGradient6)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient6)"> <rect x="640.1732" y="403.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="640.1732" y="403.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="654.6566" xml:space="preserve" y="421.2326" stroke="none">Schválení </text> <text x="647.3148" xml:space="preserve" y="435.9338" stroke="none">publikačního </text> <text x="667.9926" xml:space="preserve" y="450.635" stroke="none">plánu</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.7"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:rozhodnuti-o-zpusobu-katalogizace-dat" > <g fill="url(#linearGradient7)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient7)"> <rect x="640.1732" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="640.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="645.3138" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Rozhodnutí o </text> <text x="658.3217" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">způsobu </text> <text x="649.3187" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">katalogizace</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.8"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:navrh-datovych-sad-ke-zverejneni" > <g fill="url(#linearGradient8)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient8)"> <rect x="448.2499" y="667.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="448.2499" y="667.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="473.078" xml:space="preserve" y="685.2327" stroke="none">Návrh </text> <text x="453.7274" xml:space="preserve" y="699.9338" stroke="none">datových sad </text> <text x="455.0634" xml:space="preserve" y="714.635" stroke="none">ke zveřejnění</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.9"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:priprava-publikacniho-planu" > <g fill="url(#linearGradient9)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient9)"> <rect x="525.1732" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="525.1732" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="543.3304" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Příprava </text> <text x="532.3148" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikačního </text> <text x="552.9926" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plánu</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.10"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:vyhodnoceni-plneni-publikacniho-planu-a-informovani-vedeni" > <g fill="url(#linearGradient10)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient10)"> <rect x="711.4814" y="587.7199" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="711.4814" y="587.7199" fill="none" width="162.2302" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="720.8865" xml:space="preserve" y="605.2327" stroke="none">Periodické vyhodnocování </text> <text x="722.8758" xml:space="preserve" y="619.9338" stroke="none">plnění publikačního plánu </text> <text x="736.5633" xml:space="preserve" y="634.635" stroke="none">a informování vedení</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.11"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-navrhu-datovych-sad" > <g fill="url(#linearGradient11)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient11)"> <rect x="514.9232" y="867.7199" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="514.9232" y="867.7199" fill="none" width="105.5" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="527.3109" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupráce na </text> <text x="521.9789" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">návrhu datových </text> <text x="528.3187" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">sad k publikaci</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.12"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:zverejneni-publikacniho-planu" > <g fill="url(#linearGradient12)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient12)"> <rect x="750.0965" y="495.7199" width="85" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke-dasharray="6,2" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="750.0965" y="495.7199" fill="none" width="85" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="762.5818" xml:space="preserve" y="513.2327" stroke="none">Zveřejnění </text> <text x="757.2381" xml:space="preserve" y="527.9338" stroke="none">publikačního </text> <text x="777.9158" xml:space="preserve" y="542.635" stroke="none">plánu</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.13"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/cinnost:spoluprace-na-urceni-zpusobu-katalogizace" > <g fill="url(#linearGradient13)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="url(#linearGradient13)"> <rect x="629.9232" y="867.7199" width="154.5" rx="4" ry="4" height="55" stroke="none"/> </g> <g stroke-linecap="butt" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" fill="rgb(18,62,162)" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" stroke="rgb(18,62,162)" stroke-miterlimit="1.45"> <rect x="629.9232" y="867.7199" fill="none" width="154.5" rx="4" ry="4" height="55"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke-linecap="butt"> <text x="638.809" xml:space="preserve" y="885.2327" stroke="none">Spolupráce IT specialisty </text> <text x="656.1381" xml:space="preserve" y="899.9338" stroke="none">na určení způsobu </text> <text x="636.7963" xml:space="preserve" y="914.635" stroke="none">katalogizace datových sad</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.14"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:vedeni-poskytovatele-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> <rect x="259.88" width="30" height="172.35" y="302.5449" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,139.4162)" stroke-linecap="butt"> <text x="29.6797" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Vedení</text> <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">poskytovatele dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.15"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:koordinator-otevirani-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> <rect x="259.88" width="30" height="105.75" y="514.7199" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,304.9494)" stroke-linecap="butt"> <text x="4.335" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Koordinátor</text> <text x="2" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevírání dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.16"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:kurator-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> <rect x="259.88" width="30" height="59.5949" y="667.6725" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,421.1457)" stroke-linecap="butt"> <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Kurátor</text> <text x="13.335" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.17"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:spravce-katalogu-otevrenych-dat" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> <rect x="259.88" width="30" height="98.1551" y="746.6424" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,33.1788,546.0822)" stroke-linecap="butt"> <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">Správce katalogu</text> <text x="9.0049" xml:space="preserve" y="28.7656" stroke="none">otevřených dat</text> </g> </g> </a> </g> <g id="y.node.18"> <a xlink:type="simple" xlink:href="http://opendata.gov.cz/role:it-specialista" > <g fill="white" text-rendering="geometricPrecision" shape-rendering="geometricPrecision" transform="matrix(1,0,0,1,-225,-298)" stroke="white"> <rect x="259.88" width="30" height="84.75" y="851.9549" stroke="none"/> </g> <g> <g text-rendering="geometricPrecision" stroke-miterlimit="1.45" shape-rendering="geometricPrecision" font-family="sans-serif" transform="matrix(-0,-1,1,-0,40.5294,633.3426)" stroke-linecap="butt"> <text x="2" xml:space="preserve" y="14.0645" stroke="none">IT specialista</text> </g> </g> </a> </g> </g> </svg> </div>

Legenda:

 • Obdélník s plným okrajem značí povinnou činnost.
 • Obdélník s přerušovaným okrajem značí nepovinnou činnost.
 • Šipky značí návaznost mezi činnostmi.
 • standardy/vytvoreni-publikacniho-planu.1591169822.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:37
 • autor: 127.0.0.1