kontakt:skupina-uživatelů-otevřených-dat

Toto je starší verze dokumentu!


Pracovní skupina uživatelů otevřených dat

Jedná se o neformální uskupení uživatelů otevřených dat veřejné správy ČR. Slouží jako komunikační platforma mezi poskytovateli otevřených dat a jejich uživateli. Uživateli otevřených dat jsou zejména:

 • programátoři aplikací nad daty veřejné správy
 • žurnalisté pracující s daty veřejné správy
 • zástupci soukromého a neziskového sektoru
 • zástupci akademické sféry

Primární činnosti pracovní skupiny uživatelů pro otevřená data:

 • připomínkování kvality poskytovaných otevřených dat
 • spolupráce pří tvorbě standardů datových sad z různých oborů veřejné správy
 • vzájemný dialog mezi poskytovateli dat a jejich uživateli pro řešení zpětné vazby
 • spolupráce s Pracovní skupinou pro otevřená data (link na její stránku)

Členem pracovní skupiny uživatelů otevřených dat se může stát kdokoliv, kdo má aktivní zájem podílet se na implementaci otevřených dat ve veřejné správě ČR. Pokud máte zájem s námi spolupracovat, registrujte se v tomto formuláři. Pracovní skupina uživatelů otevřených dat byla založena v souvislosti se závazkem 5.7 Akčního plánu pro rozvoj digitálního trhu.

 • kontakt/skupina-uživatelů-otevřených-dat.1510262173.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020/06/03 09:36
 • (upraveno mimo DokuWiki)